Przejdź do treści

Nie zdałeś matury? Nie przegap poprawki

Do tegorocznej matury przystąpiło 350 tysięcy uczniów szkół średnich. Według statystyk Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co piąty zdający oblał egzamin dojrzałości. Nie wszystkim jednak przekreśla to szanse na studiowanie. 13% maturzystów, którzy nie poradzili sobie tylko z jednym przedmiotem, ma szansę przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego.

Egzamin maturalny to sprawdzian wiadomości, umiejętności oraz kwalifikacji absolwenta szkoły średniej i w dużej mierze decyduje o jego dalszej przyszłości. Co zrobić, jeśli nie udało się go zdać?

Osoby, które podeszły do matury, ale nie osiągnęły 30% punktów z jednego egzaminu, mają szansę poprawić go jeszcze w tym roku. Termin sierpniowej matury poprawkowej ustalony został przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na 21 sierpnia.

Do 10 lipca uczniowie mogli składać deklaracje maturalne, w których zgłaszali chęć przystąpienia do egzaminu. Osoby, które przeoczyły tę datę, będą musiały poczekać do następnego podejścia – za rok. Szansa na dodatkowy egzamin nie przysługuje także osobom, które nie zdały dwóch lub więcej przedmiotów oraz tym, którym egzamin został unieważniony. Powodem takiego unieważnienia może być m.in. stwierdzenie niesamodzielnej pracy ucznia w trakcie matury.

Maturzyści, którym uda się poprawić egzamin w terminie sierpniowym, wciąż mają możliwość rozpoczęcia studiów od października. Wyższe uczelnie już na nich czekają!

– Absolwenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów z jednego z egzaminów, a którym bardzo zależy na kontynuowaniu nauki na wyższej uczelni, już dziś mają możliwość rezerwacji miejsca na wybrany kierunek studiów. Dzięki temu, ambitne i wytrwałe osoby mają szanse na podjęcie studiów, nie tracąc roku na czekanie do kolejnej rekrutacji – mówi dr Juliusz Piwowarski, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Osoby, które nie czują się na siłach i nie chcą podchodzić do sierpniowego egzaminu mają możliwość poprawy matury jeszcze przez najbliższe 5 lat. Jednak po upływie tego terminu, powtórny egzamin będą musieli zdawać w pełnych zakresie.