Przejdź do treści

Asseco Business Solutions usprawni współpracę w kanale dystrybucji Grupy Adamed

Grupa Adamed, jeden z liderów polskiego rynku farmaceutycznego, podpisała umowę z Asseco Business Solutions na wdrożenie rozwiązania Connector VMI (Vendor Managed Inventory), pozwalającego na optymalizację łańcucha dostaw.

Celem implementacji jest budowanie przewagi konkurencyjnej Grupy Adamed poprzez wsparcie dystrybutorów farmaceutycznych w zarządzaniu dostawami oraz zapasami własnych preparatów.

Usługa VMI to jedno z bardziej nowatorskich narzędzi stworzonych do zarządzania współczesną logistką, z którego korzystają najwięksi producenci z branży FMCG, a od niedawna także z branży farmaceutycznej. Rozwiązanie daje dostawcom możliwość decydowania o czasie i wielkości dostaw, opierając się o potrzeby odbiorców i oferując im pełną dostępność produktów. Wszystko to jest możliwe dzięki analizie informacji, jakie otrzymuje producent z sieci dystrybucyjnej.

System, który zostanie wdrożony w Grupie Adamed będzie opary na platformie wymiany danych handlowych Connector zapewniającej płynny przepływ informacji pomiędzy producentem i jego partnerami handlowymi. Ponadto w ramach projektu stworzony zostanie dedykowany serwis internetowy umożliwiający efektywne planowanie dostaw do hurtowni na bazie kompleksowej analizy bieżących stanów magazynowych i poziomu odsprzedaży do aptek. Rozwiązanie będzie utrzymywane we własnym Data Center Asseco Business Solutions, charakteryzującym się dużą wydajnością oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Mając na uwadze wysoką dynamikę zmian w branży farmaceutycznej oraz coraz bardziej aktywną konkurencję zdecydowaliśmy się szukać nowych rozwiązań, które przyniosłyby wymierne korzyści dla nas oraz dla współpracujących z nami dystrybutorów. Zauważyliśmy szerokie możliwości partnerskiej współpracy dzięki połączeniu sił w zarządzaniu zapasami naszych preparatów. Dlatego też postanowiliśmy wdrożyć system Connector VMI, który pozwoli nam zadbać o właściwy poziom dostępności naszych produktów u największych dystrybutorów, a naszym partnerom zagwarantuje optymalny poziom kapitału zaangażowanego w zapasy oraz racjonalizację kosztów ich utrzymania” – mówi Dariusz Deja, National Account Manager z firmy Adamed.

Rozwiązanie Connector VMI pozwoli Grupie Adamed oraz jej dystrybutorom na osiąganie wspólnych celów, do jakich należy zwiększenie sprzedaży, powiększenie lojalności zakupowej aptek, dostarczanie pacjentom leków o najwyższej jakości oraz zapewnienie najwyższej dostępności preparatów. Ponadto sama Grupa będzie mogła ograniczyć kapitał pracujący zarówno po swojej stronie, jak i partnerów handlowych. Jest to możliwe dzięki bieżącej optymalizacji zapasów. Usprawniona zostanie także komunikacja między firmami z Grupy Adamed a współpracującymi z nimi dystrybutorami, przez co wzajemne relacje mogą być jeszcze lepsze.

„System Connector VMI ma dużą szansę na sukces w branży farmaceutycznej. Struktura tego sektora polegająca na dystrybucji preparatów kilkuset producentów przez kilku największych dystrybutorów, skłania do wniosku, że producenci przejmujący na siebie część obowiązków hurtowni związanych z planowaniem dostaw i zarządzaniem zapasami będą dla nich bardziej istotnymi partnerami, gwarantującymi dodatkowe korzyści z realizowanej współpracy” – podsumowuje Artur Śpiewak, Szef Projektu ze strony Asseco Business Solutions.

Odbiorcami Platformy Wymiany Danych Connector dostarczanej przez Asseco Business Solutions są sieci handlowe i ich dostawcy, hurtownie oraz dystrybutorzy, a także producenci (wsparcie sił sprzedaży i zarządzania łańcuchem dostaw). Przez system przechodzi średnio miesięcznie ponad 23 milionów komunikatów, wymienianych pomiędzy kilkudziesięcioma producentami a siecią prawie dwóch tysięcy oddziałów dystrybucyjnych.