XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy pod hasłem walki z kryzysem

„Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu” – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczne, XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich. Misją konferencji jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Co roku na Forum przyjeżdża ponad 2500 gości z całego świata – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego oraz media z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki. Jest to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Politycy, przedstawiciele biznesu, międzynarodowych instytucji finansowych i ośrodków analitycznych biorący udział w XXII Forum Ekonomicznym wezmą udział w 140 panelach i wydarzeniach specjalnych podzielonych na 12 ścieżek tematycznych: Makroekonomia, Biznes i Zarządzanie, Polityka Międzynarodowa, Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Forum Innowacji, Forum Regionów, Forum Inwestycyjne, Forum NGO i Społeczeństwo, Forum Energetyczne, Nowa Gospodarka, Unia Europejska i jej sąsiedzi, Państwo i Reformy, Forum Ochrony Zdrowia oraz Prezentacje i Wydarzenia Specjalne.

Choć uwagę europejskich polityków i ekonomistów pochłaniają kluczowe dla  przyszłości strefy euro Hiszpania, Włochy i Portugalia to w obliczu poważnych wyzwań polityczno-gospodarczych stanęła także Europa Środkowa. Kondycja finansowa, kierunek reform gospodarczych, wpływ kryzysu zadłużeniowego w strefie Euro i dynamika przemian politycznych w państwach Europy Środkowej będą wiodącymi tematami tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Po ożywieniu gospodarczym w 2010 roku, w 2011 roku następowała stopniowa stabilizacja wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej. Aktualnie jednak zwalniające tempo wzrostu eksportu oraz słabość popytu krajowego powodują obniżenie wzrostu gospodarczego w regionie. Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój sytuacji gospodarczej w regionie Europy Środkowo Wschodniej jest kryzys zadłużeniowy i wynikające z niego spowolnienie gospodarcze w krajach strefy euro. Szczególnie dotkliwe spowolnienie obserwowane jest na Węgrzech i w Rumunii, które już pogrążyły się recesji. Na problemy gospodarcze nałożyły się w tych państwach także zawirowania polityczne, rządy kierowane przez Victora Ponty i Viktora Orbana pozostają w konflikcie z Unią Europejską w kwestii przeprowadzanych reform wewnętrznych.

Sytuacja polityczna, problemy gospodarcze, kierunek reform ekonomicznych w Europie Środkowej-Wschodniej od wielu lat stanowią jeden z najważniejszych punktów obrad Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. W tym roku swój udział w debatach makroekonomicznych krynickiej konferencji zapowiedzieli: Janusz Lewandowski, Komisarz ds. Programowania Finansowego i Budżetu; Ilze Vinkele, Minister Zabezpieczenia Społecznego Łotwy; Miroslav Lajcak, Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Słowacji; Tibor Navracsics, Wicepremier i Minister Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier; Walerij Choroszkowski pierwszy Wicepremier Ukrainy; Petr Poroszenko, Minister rozwoju gospodarczego i handlu, Jan Krzysztof Bielecki, Szef Rady Gospodarczej Prezesa Rady Ministrów RP; Vazil Hudak, Wiceminister Finansów Słowacji; Peter Chase, Dyrektor na Europę, Izba Handlowa USA; Gabriel Bernardino, Dyrektor Komitetu Europejskich Nadzorów Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych; Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; László Balogh, Wiceprezes Węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego; Mark Le Gross Allen, Przedstawiciel Regionalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Europie Środkowej; Alastair Teare prezes firmy doradczej Deloitte w Europie Środkowej; Reiner Martin, Europejski Bank Centralny; Ivan Miklos  Minister Finansów Słowacji w gabinetach Mikuláša Dzurindy i Ivety Radicovej.

Wydarzeniami towarzyszącymi Forum Ekonomicznemu w Krynicy są VI Forum Regionów w Muszynie i V Forum Inwestycyjne w Tarnowie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu