PPPortal.pl opublikował odpowiedzi na pytania samorządów dotyczące PPP

Przedstawiciele JST otrzymali nowe pomocne narzędzie, które pozwala im zgłębić zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego – poradnik w formie pytań i odpowiedzi. Co istotne – sami urzędnicy współtworzyli ten poradnik w akcji „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – doradcy podpowiadają”.

Każdy samorząd, biorący udział w akcji „PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE – DORADCY PODPOWIADAJĄ”, mógł przysłać do redakcji PPPortal.pl pytanie skierowane do doradcy. Następnie pytania, jako anonimowe, zostały przekazane partnerom merytorycznym akcji – dwóm renomowanym firmom doradczym i niezależnej instytucji obywatelskiej.

Eksperci udzielili odpowiedzi na 45 pytań, m.in. dotyczących uwzględniania kosztów doradztwa w budżecie projektu czy klasyfikacji długu publicznego.

Poradnik zawierający pytania od JST i odpowiedzi od naszych partnerów merytorycznych można pobrać ze strony: http://www.ppportal.pl/ppp-doradcy-podpowiadaja

– Cieszymy się, iż nasza akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli JST, którym już po raz drugi umożliwiliśmy zadanie różnych pytań z zakresu PPP obejmujących tym razem aspekty doradcze – mówi Łukasz Łuczynowicz, Dyrektor ds. rozwoju serwisu.

Celem autorskiej akcji PPPortal.pl było zainteresowanie samorządów doradztwem dotyczącym i upowszechnianie eksperckiej wiedzy w zakresie PPP.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu