Przejdź do treści

Innowacje i CSR w MŚP – raport

Polskie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z zasadami CSR, choć prawie dwie trzecie z nich nie zna znaczenia tego terminu. Trochę lepiej jest w obszarze innowacji. Alarmujące jest natomiast to, że aż 29 procent badanych przedsiębiorstw nie posiada strategii rozwoju – wynika z najnowszego raportu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.

Z badania przeprowadzonego przez agencję Praktycy.com na zlecenie ARI S.A. można wywnioskować, że kadra zarządzająca oraz osoby decyzyjne zatrudnione w polskich mikro, małych i średnich firmach, w większości nie znają definicji pojęcia CSR (64 procent). Jednak zapytane o konkretne działania wiążące się z tym terminem, deklarują, że je podejmują. Problemem w tym wypadku może okazać się brak umiejętności powiązania korzyści, jakie niesie ze sobą CSR z konkretnymi aktywnościami. Dlatego nawet, jeśli działania w ramach „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” są lub będą podejmowane, to prawdopodobnie z pominięciem świadomego uwzględnienia możliwych korzyści dla przedsiębiorstwa i społeczności lokalnych.

W trakcie badania, zaobserwowano znaczące różnice w postępowaniu prywatnym respondentów i firm, które reprezentują. Sami pracownicy, gdy działają w swoim własnym imieniu, podejmują bardziej angażujące działania CSR – wymagające poświęcenia większej ilości czasu i zasobów. Są to m.in. oszczędzanie wody i energii – 88 procent, segregowanie śmieci – 76 procent, zakup ekologicznych warzyw i owoców – 59 procent. Sytuacja jest jednak inna w przypadku firm. Z przeprowadzonego badania wynika, że najczęściej udzielają one wsparcia rzeczowego lub finansowego na cele społeczne (48 procent). Co ważne, jest to działanie, które nie wymaga wykorzystania pracy zasobów ludzkich, a jedynie środków finansowych – jest więc stosunkowo łatwe do przeprowadzenia. Sytuacja firm w kontekście CSR wymaga pracy, przedsiębiorcy już podejmują działania z tego zakresu, jednak wykazują jeszcze pewne braki w wiedzy, która wymaga uzupełnienia.

Firmy w zdecydowanej większości, twierdzą, że działanie na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska jest ważne (97 procent). – Tak duży odsetek pozytywnych odpowiedzi, wynika z panującej obecnie „mody na ekologię” oraz trendów w biznesie; jest także wynikiem wpływu licznych kampanii uświadamiających, realizowanych w ostatnich latach – mówi Marta Galewska, koordynatorka projektu „CSR drogą do innowacji” realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. Respondenci deklarują, że najczęściej starają się oszczędzać wodę i energię (88 procent), sortują odpady (76 procent), kupują produkty ekologiczne lub od lokalnych dostawców (59 procent), a także przekazują dary i datki na cele charytatywne (56 procent).

Respondenci, w codziennym postępowaniu, działają zgodnie z zasadami CSR. – Badani utożsamiają je z etycznym zachowaniem. Stąd takie wyniki, mimo faktu, że deklarowali wcześniej nieznajomość definicji CSR ­– wyjaśnia Szymon Gawryszczak z ARI S.A. Respondenci stwierdzili, że ważniejsza jest dla nich inwestycja w szkolenie pracownika niż w sprzęt biurowy (76 procent). Deklarują także, że korzystniejsze jest zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, niż na umowę zlecenie (74 procent). W kwestii zakupów biurowych, istotniejsze dla respondentów było mniejsze zużycie energii zakupionego sprzętu, nawet jeśli miałby być on droższy od nieenergooszczędnego odpowiednika (82 procent). Badani wolą też utrzymywać dobre relacje ze stałymi klientami, niż mieć ich większą ilość, ale niezadowolonych (86 procent).

Najpopularniejszą aktywnością badanych z zakresu CSR jest przekazywanie pieniędzy i darów na cele społeczne (48 procent). – Duża popularność tego działania może wynikać z łatwości jego realizacji – nie wymaga dużego zaangażowania – wyjaśnia Marta Galewska z ARI S.A. Respondenci, którzy zadeklarowali postępowanie zgodnie z wytycznymi CSR w większości (83,33 procent) nie informują o tym swoich interesariuszy – nie prowadzą kampanii informacyjnych, itp.

Według respondentów stosowanie się do zasad CSR może przełożyć się na zwiększenie liczby klientów (64 procent) i wzrost przychodów firmy (61 procent). Niemal trzy czwarte badanych (71 procent) uważa też, że działania społecznie odpowiedzialne pomagają ograniczyć koszty zużycia surowców oraz energii. Respondenci twierdzą również, że CSR przyczynia się do zwiększenia przewagi firm na konkurencją (60 procent). Badani uważają także, że postępowanie zgodnie z zasadami „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” wpływa na zwiększenie lojalności klientów (68 procent) oraz polepsza wizerunek i reputację firmy (81 procent).

Respondenci, w zdecydowanej większości (88 procent), nie zrzeszają się w organizacjach pracodawców. Potrafią jednak zidentyfikować swoją konkurencję (82 procent) i obserwują jej działania (78,05 procent). Badani potrafią poprawnie rozpoznać czynniki, które negatywnie wpływają na możliwość implementacji innowacyjnych rozwiązań w firmach. Potrafią też trafnie zidentyfikować pozytywny wpływ działań CSR na swoje przedsiębiorstwa.

Połowa respondentów (51 procent) planuje rozwój swoich firm z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb klientów. Niestety duża część badanych (29 procent) nie posiada strategii rozwoju i działa „z dnia na dzień”. – Taki stan rzeczy wynika prawdopodobnie z braków w tzw. „wiedzy ekonomicznej”, która umożliwiłaby strategiczne planowanie przyszłości firmy – tłumaczy Szymon Gawryszczak. Wśród inwestycji przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, najczęściej wymieniano poszerzenie oferty i usług (73 procent) oraz inwestycje ograniczające negatywny wpływ na środowisko (59 procent).

Polskie firmy radzą sobie coraz lepiej w obszarze CSR. Niestety nie jest to jeszcze stan, który można by uznać za idealny. Przedsiębiorstwa z reguły ograniczają się do najmniej angażujących działań. Barierę stanowi też brak umiejętności powiązania korzyści, jakie niesie ze sobą CSR, z konkretnymi aktywnościami.