Pokaż swój lepszy profil na zdjęciu. Badania firmy Nikon

Przeszło połowa Polaków (56%) jest zadowolona bądź bardzo zadowolona z tego, jak wychodzi na zdjęciach. Swój wygląd na fotografiach bardziej pozytywie oceniają mężczyźni – 67% wskazań w porównaniu do 45% kobiet. W opinii kobiet lepiej na zdjęciach wypada profil lewy, podczas gdy mężczyźni wskazują go jako mniej fotogeniczny, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Nikona, producenta aparatów kompaktowych COOLPIX. Firma zweryfikowała również przyczyny różnic w sposobie postrzegania zdjęć oraz trafność ocen.

Wśród Polaków swój wygląd na zdjęciach najlepiej oceniają mieszkańcy województwa dolnośląskiego (80%) oraz opolskiego (79%). Największy odsetek (56%) osób niezadowolonych z fotografii ze swoim udziałem odnotowano w wśród mieszkańców Mazowsza.

Do własnego wyglądu na fotografiach bardziej pozytywnie nastawieni są mężczyźni. Przeszło dwie trzecie badanych (67%) oceniło go jako zadawalający lub bardzo zadawalający. Wśród kobiet odsetek podobnych wskazań wyniósł 45%, a ponad połowa ankietowanych (54%) nie była zadowolona z efektu. Na zdjęciach mężczyźni preferowali przede wszystkim ustawienie profilem prawym – 30% wskazań. Kobiety z kolei były bardziej skłonne eksponować lewą stronę twarzy – 31%.

Aby wyjaśnić różnice w sposobie postrzegania zdjęć oraz sprawdzić, czy nasze oceny są trafne, firma Nikon, producent aparatów kompaktowych COOLPIX we współpracy z Face Research Lab przeprowadziła innowacyjny eksperyment.

W trakcie badania – pierwszego tego typu realizowanego na tak dużą skalę – spytano 100 osób należących do różnych grup etnicznych i wiekowych (50 kobiet i 50 mężczyzn), czy uważają że wyglądają lepiej na zdjęciach z lewego lub prawego profilu. Następnie osoby te sfotografowano z obu profilów, a zdjęcia przedstawiono im do oceny.

Na stronie www.faceresearch.org 167 osób oceniło 2400 par zdjęć uczestników badania. Ich zadaniem było wskazanie bardziej atrakcyjnego profilu. Dodatkowo, by uniknąć podświadomych uprzedzeń i preferencji, połowa prezentowanych zdjęć była lustrzanym odbiciem.

Jak pokazało badanie, mimo że większość ludzi twierdzi, iż zna swój „lepszy” profil, niewielu ma rację. Co ciekawe, kobiety zazwyczaj radzą sobie z tym znacznie gorzej niż mężczyźni – tylko jedna trzecia kobiet (36%) określiła swój korzystniejszy profil tak samo, jak osoby oglądające ich zdjęcia. Większość wybrała profil najgorzej oceniony przez innych.

Badanie wykazało także, że lewa strona twarzy ma dwukrotnie większe szanse na bycie ocenioną jako atrakcyjniejsza niż prawa, niezależnie od wyrazu twarzy sfotografowanej osoby.

Który profil wskazujemy jako bardziej atrakcyjny?

Przy zestawieniu zdjęć z lewego i prawego profilu, lewy profil został oceniony jako lepszy w 61% przypadków, nawet gdy zdjęcie było lustrzanym odbiciem oryginału. Prawy profil był korzystniejszy dla 36% uczestników badania, a 3% ankietowanych oceniono równie dobrze obie strony twarzy.

Czy wiemy, których profil jest dla nas korzystniejszy?

Mniej niż połowa (47%) badanych dobrze wybrała korzystniejszy dla siebie profil, co sugeruje że większość z nas, motywowana błędnym przeświadczeniem, eksponuje mniej atrakcyjną stronę twarzy podczas pozowania do zdjęć. Szczególnie kobiety powinny zasięgać opinii innych osób, by upewnić się, że pokazują na fotografii „lepszy” profil. Badania przeprowadzone dla firmy Nikon wykazują, że mężczyźni częściej mają rację w tym względzie – 58% mężczyzn w porównaniu z 36% kobiet poprawnie wskazało bardziej atrakcyjny profil.

Czy wyraz twarzy ma znaczenie?

Uczestników badania sfotografowano dwukrotnie – raz uśmiechniętych, raz z obojętnym wyrazem twarzy. Lewą stronę wskazywano jako bardziej atrakcyjną dwukrotnie częściej niż prawą, niezależnie od wyrazu twarzy, co sugeruje że lewy profil jest zasadniczo bardziej atrakcyjny.

Jak dobrze wypaść na zdjęciu? – podpowiada Product Manager – Nicolas Gillet z Nikon Europe:

  • Trudno jest trafnie ocenić, który profil jest bardziej fotogeniczny – warto więc zapytać znajomych o opinię;
  • Różnica w atrakcyjności stron twarzy wynika z jej asymetrii – przygotowanie lustrzanego odbicia zdjęcia ze złego profilu nie pomoże poprawić efektu;
  • Warto użyć dobrego aparatu. Modele z serii Nikon COOLPIX są wyposażone w system Zdjęć Portretowych, oferujący funkcje, takie jak: Wykrywanie uśmiechu, Uwaga mrugnięcie, Miękki odcień skóry.

Metodologia badania przeprowadzonego przez firmę Nikon i Face Research Lab:

  • W badaniu brało udział 50 mężczyzn i 50 kobiet w przedziale wiekowym 18-50 lat, pochodzących z różnych grup etnicznych;
  • Face Research Lab zadbało o wykonanie zdjęć w warunkach kontrolowanych, przy zminimalizowanym wpływie czynników zewnętrznych;
  • Uczestnicy pozowali do zdjęć bez makijażu, z włosami nie zasłaniającymi twarzy oraz bez ozdób i biżuterii (w tym kolczyków);
  • Na stronie www.faceresearch.org 167 osób (w wieku od 18 do 75 lat) wybierało bardziej atrakcyjne ich zdaniem zdjęcie spośród 2400 par zdjęć. Każdy ze 100 modeli był pokazany w 24 różnych konfiguracjach (np. lewy i prawy półprofil, 3/4 profilu, lustrzane odbicie obu lub jednego zdjęcia itd.);
  • Każda para zawierała zdjęcia jednego ze 100 uczestników;
  • Każda para zawierała zdjęcia uczestników uśmiechniętych bądź z neutralnym wyrazem twarzy;
  • Zachowano standardowe procedury stosowane podczas badań tego typu (np. losowo wybierano kolejność zdjęć oraz stronę ekranu na której znajdowało się każde zdjęcie w parze).