PKP CARGO w sprawie Decyzji Prezesa UOKiK: Nie ograniczamy konkurencji

Tagi:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Decyzją z dnia 26 lipca 2012 r. nałożył na PKP CARGO karę finansową w wysokości 1,7 mln zł z tytułu niewykonania w pełni Decyzji Prezesa UOKiK z 2004 roku.

Sprawa dotyczy niedozwolonego różnicowania partnerów handlowych Spółki o podobnej wielkości obrotów i wielkości masy przewiezionych towarów, w postaci różnicowania upustów na przewóz węgla kamiennego oraz warunków zmiany zadeklarowanej masy przewożonego towaru.

PKP CARGO z satysfakcją odnotowuje, że UOKiK docenił starania, jakie wykazała Spółka, aby wywiązać się z zaleceń urzędu. Prowadzone postępowanie sprawdzające potwierdziło bowiem, że Spółka od lipca 2007 r. nie zawierała już nowych umów wieloletnich na zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK warunkach. Jednocześnie Prezes UOKiK uznał, że PKP CARGO wykonało tę Decyzję z końcem 2011 r.

PKP CARGO pragnie także podkreślić, że przedmiot decyzji UOKiK nie odnosi się do aktualnych warunków zawierania umów z kontrahentami, w stosunku do których obowiązują zmienione zasady i w tym kontekście Decyzja ta ma już walor historyczny. Z uwagi jednak na okoliczność, iż Prezes UOKiK nie uwzględnił w tej Decyzji m.in. całości i skali działań, jakie Spółka podjęła na rzecz wykonania Decyzji z 2004 r., PKP CARGO rozważa złożenie odwołania do sądu.

Jednocześnie PKP CARGO zapewnia, iż kierując się m.in. orzecznictwem Prezesa UOKiK w pełni respektuje wynikające z prawa konkurencji standardy zachowań rynkowych w swojej działalności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu