Grupa ADV aktywizuje działania sprzedażowe

Grupa ADV – holding firm działających w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii i sektorze e-commerce – rozpoczyna sprzedaż parasolową produktów i usług oferowanych przez wszystkie spółki z Grupy. Za aktywność prosprzedażową – opartą na synergiach technologiczno-produktowych – odpowiedzialny będzie nowo powołany w tym celu dział [syner:g]. To kolejny krok Grupy ADV zakładający systematyczny wzrost przychodów, obok sprzedaży gotowych produktów i dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych.

„Nasze przychody rosną bardzo dynamicznie – pierwszy kwartał bieżącego roku zakończyliśmy 67% wzrostem względem kwartału roku poprzedniego. Dążymy do tego, by jeszcze bardziej zdynamizować naszą sprzedaż, która dotychczas generowana była przez zespoły sprzedażowe, tworzone odrębnie dla każdej ze spółek z Grupy ADV. Teraz działy new business poszczególnych firm otrzymają wsparcie od działu sprzedaży, utworzonego na poziomie Grupy. Stąd pomysł, by powołać [syner:g] – strukturę, której wiodącym celem będzie stała praca nad wykorzystaniem i tworzeniem efektu synergii między poszczególnymi spółkami z Grupy ADV i jednocześnie generowaniem dodatkowej sprzedaży. Usprawnienie tych procesów bez wątpienia zwiększy nasz potencjał wzrostu” – zapowiada Konrad Pankiewicz, prezes Grupy ADV.

Równolegle Grupa ADV realizuje strategię ‘GO BOX’ – polegającą na rozszerzeniu dotychczasowej działalności usługowej o sprzedaż własnych produktów oraz ‘Go GLOBAL’, czyli rozwój działalności na rynkach zagranicznych, m.in. w Holandii, Francji, Niemczech, Turcji, Indonezji i USA. Tym samym spółka wchodzi na nowe, bardzo dynamicznie rozwijające się rynki, gdzie wzrosty przez najbliższe lata będą dwu- a nawet trzy-cyfrowe (teleopieka, systemy gis, animacje 3d).

W I kwartale 2012 roku Grupa ADV odnotowała 24 mln zł skonsolidowanych przychodów, co daje wzrost o 67% w porównaniu z I kwartałem 2011 roku. EBITDA wyniosła 2,02 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 400 tys. zł i był wyższy o 251% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Rentowność Grupy ADV na poziomie EBITDA wyniosła 8,4% w zestawieniu z 6,6% w Q1 2011.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu