Cement Specjal – specjalista do betonu wysokiej klasy

Wymagania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki betonowej zmieniają się w zależności od zaplanowanych robót. Wysoka wytrzymałość na obciążenia  w krótkim czasie, możliwość pracy w obniżonych temperaturach czy dobra trwałość to najbardziej pożądane cechy betonu. Cement Specjal umożliwia uzyskanie w krótkim czasie mocnego betonu, który dobrze sprawdza się w warunkach niekorzystnych czynników atmosferycznych. Stosowany jest do betonów konstrukcyjnych, betonów do ciągów komunikacyjnych, prefabrykacji, a także do prac fundamentowych.

Specjal to cement portlandzki marki Lafarge o oznaczeniu normowym CEM I 42,5 R. Zawartość klinkieru portlandzkiego jako głównego składnika cementu oraz jego odpowiedni przemiał gwarantuje uzyskiwanie betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości wczesnej, nawet w obniżonych temperaturach. Duża dynamika przyrostu parametrów mechanicznych pozwala na skrócenie wymaganego okresu pielęgnacji betonu, a także czasu, po którym możliwe jest usunięcie szalunków. Umożliwia też wcześniejsze obciążenie wykonanych z niego elementów.

Cement Specjal, charakteryzujący się szybkim przyrostem wytrzymałości, pozwala na wytwarzanie betonów klas C16/20-C45/55, od których oczekuje się dodatkowo wysokiej wytrzymałości wczesnej. Zgodnie z Polskimi Normami, Cement Specjal może zostać zastosowany w przypadku większości środowisk o agresywnym działaniu na beton oraz zbrojenie, takich jak: korozja spowodowana karbonatyzacją i chlorkami. Cement Specjal umożliwia wytwarzanie trwałych i odpornych betonów, elementów prefabrykowanych, zapraw murarskich i naprawczych. Mieszanka betonowa oraz zaprawy na cemencie Specjal mogą być wykorzystywane w budowie schodów, tarasów, ogrodzeń, placów parkingowych, podjazdów oraz chodników. Przyspieszona rotacja szalunków, możliwość prowadzenia prac w obniżonych temperaturach czy skrócenie czasu produkcji drobnych prefabrykatów to jego niewątpliwe zalety.

Zastosowanie cementu Specjal pozwala uzyskać trwałe i mocne betony w krótkim czasie. Produkt szczególnie dobrze i stabilnie sprawdza się w mieszankach betonowych, przeznaczonych do produkcji betonu odpornego na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, gdzie oprócz kruszywa i wody dodawane są także środki chemiczne o działaniu napowietrzającym. Można wykonywać z niego posadzki oraz ciągi komunikacyjne, które podlegają silnemu obciążeniu w takcie użytkowania. Ze względu na swoje właściwości cement może być szeroko wykorzystywany także w pracach fundamentowych oraz do produkcji drobnych prefabrykatów, takich jak: kostka brukowa, płyty ażurowe, czy galanteria betonowa.

– Niezwykle powszechnym w Polsce oddziaływaniem atmosferycznym niszczącym beton jest cykliczne zamrażanie i rozmrażanie wody penetrującej w głąb struktury betonu poprzez naturalny system porów kapilarnych. Przemianie wody w lód towarzyszy wzrost objętości, w wyniku czego może dojść do rozsadzania i tym samym niszczenia betonu. Technologia betonu mrozoodpornego jest ściśle związana z napowietrzeniem betonu. Tworzą się wówczas dodatkowe przestrzenie o odpowiednim kształcie oraz rozmieszczeniu przestrzennym, nie wypełniające się łatwo wodą. Zabieg ten umożliwia kompensację naprężeń powstałych w wyniku przemiany wody w lód. Odpowiedni skład cementu Specjal ułatwia proces prawidłowego napowietrzania betonu i pozwala na uzyskanie betonu trwałego, stosowanego w niekorzystnych warunkach atmosferycznych – powiedział Paweł Madej, Kierownik Centrum Badania Betonów Lafarge.

Przygotowanie mieszanki betonowej polega na ręcznym lub mechanicznym wymieszaniu zawartości worka z kruszywem, piaskiem i odpowiednią ilością wody. Zalecana kolejność dodawania składników to: kruszywo, piasek, 2/3 części wody, cement, pozostała część wody do wymaganej konsystencji. Mieszanka betonowa zachowuje swoje właściwości użytkowe przez około 90 minut.

Właściwości fizyko-chemiczne cementu Specjal:

 • Powierzchnia właściwa: 3200-3600 cm2/g
 • Początek czasu wiązania: 150–200 min
 • Koniec czasu wiązania: 200–260 min
 • 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 26-29 MPa
 • 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1: 51-57 MPa
 • Gęstość właściwa: 3,1–3,2 kg/dm3
 • Stopień jasności badany kolorymetrem: 61–65 (gdzie 100 to biel, a 0 to czerń)
 • Wodożądność : 26-29%
 • Zawartość siarczanów SO3: 3,10-3,25%
 • Zawartość chlorków Cl: 0,033-0,054%
 • Zawartość alkaliów (eq Na2O): 0,56-0,83%
 • Strata prażenia: 3,1-3,5%
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu