Przejdź do treści

W ciągu 2,5 roku klienci przenieśli ponad 37 tysięcy rachunków bankowych

Od 1 stycznia 2010 roku do końca czerwca 2012 roku w ramach systemu OGNIVO klienci przenieśli między bankami ponad 37 tysięcy rachunków. Implementacja rekomendacji przygotowanej przez Związek Banków Polskich znacząco ułatwiła i uprościła procedury związane z przenoszeniem rachunków. Tylko 3% klientów w trakcie zmiany banku zdecydowało się na utrzymanie poprzedniego rachunku, czyli tzw. multibanking.

Rekomendacja przygotowana i wdrożona przez Związek Banków Polskich obowiązuje od początku bieżącego roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. przez system OGNIVO, obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, przesłanych zostało pomiędzy bankami 8 139 zgłoszeń dotyczących otwarcia nowego rachunku bankowego. Od początku funkcjonowania Rekomendacji ZBP, czyli od stycznia 2010 roku, przeniesiono w ramach systemu OGNIVO 37 030 rachunków bankowych.

„Liczba wniosków o przeniesienie rachunku nieznacznie rośnie w porównaniu do lat poprzednich. Pokazuje to, że klienci coraz dokładniej analizują oferty banków i dostosowują posiadane rachunki do swoich potrzeb. To bardzo pozytywny sygnał.” – mówi Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

W pierwszym półroczu 2012 roku także utrzymywała się tendencja do wzrostu liczby klientów przenoszących rachunki bankowe. W analogicznych okresach dwóch poprzednich lat funkcjonowania Rekomendacji skorzystało z niej odpowiednio 7.084 (2010) oraz 7.728 (2011) klientów.

Zdecydowana większość klientów, którzy zdecydowali się na przeniesienie rachunku, zamknęła jednocześnie wcześniejszy. Dotyczyło to 7 908 przypadków (97%) Oznacza to, że  tylko 3% klientów podtrzymuje zamiar korzystania z tzw. „multibankingu”, czyli posiadania rachunku w więcej niż jednym banku. Statystyki pokazują wyraźnie, że klienci, w większości przypadków, zainteresowani są przeniesieniem całości dostępnego salda – 7.771 osób (nieco ponad 95%).

„Niestety poziom powszechności korzystania z usług bankowych w Polsce, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej jest stosunkowo niski. Stąd też podejście klientów i chęć posiadania tylko jednego konta. W naszej opinii zachowania klientów będą się zmieniać i coraz więcej z nas będzie miało rachunki w wielu bankach.” – dodaje Norbert Jeziolowicz

Banki sukcesywnie rozszerzają swoją ofertę, dodając na przykład premie zakupowe do niektórych rodzajów rachunków. Tego typu elementy ofert zachęcają klientów do posiadania wielu kont i korzystania z nich do różnych celów, na przykład oszczędzania czy dokonywania zakupów.