Przejdź do treści

P.R.E.S.C.O. wyemituje obligacje na zakup portfeli wierzytelności

P.R.E.S.C.O. Group – jedna z wiodących spółek na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce – zamierza pozyskać 10 mln zł na zakup pakietów wierzytelności w najbliższych miesiącach. Środki będą pochodziły z emisji 10 tys. sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Prywatna oferta objęcia obligacji trafi do indywidulanie wskazanych inwestorów. Spółka planuje zamknąć ją do 31 sierpnia br. To już druga emisja papierów dłużnych P.R.E.S.C.O. w bieżącym roku.

Termin zapadalności obligacji serii D wynosi 3 lata, a ich oprocentowanie ustalono w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M powiększony o 5 proc. marżę. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 6 miesięcy. Obligacje serii D będą obejmowane za cenę emisyjną równą wartości nominalnej obligacji. Nowa seria papierów dłużnych spółki zostanie zaoferowana w ramach otwartego Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych P.R.E.S.C.O. Zakłada on możliwość wyemitowania przez spółkę papierów na łączną sumę 150 mln zł.

– W ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych dokonaliśmy dotychczas dwóch emisji, z których pozyskaliśmy łącznie 60 mln zł. Program umożliwia sięgnięcie po wygodną formę finansowania naszej działalności, w zależności od bieżących potrzeb. Dysponujemy nim ostrożnie, co pozwala nam na utrzymanie jednego z najniższych w branży wskaźników ogólnego zadłużenia w odniesieniu do kapitałów własnych. To jeden z elementów, dzięki któremu jesteśmy przekonani, że w momencie zapadalności naszych obligacji, spółka bez problemów wywiąże się z zobowiązań wobec obligatariuszy, tak jak miało to miejsce przy wykupie obligacji serii A w marcu tego roku – mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O. Group.

Pierwsza emisja obligacji korporacyjnych P.R.E.S.C.O. GROUP miała miejsce w marcu 2011 r. Łączna wartość papierów dłużnych serii A z rocznym terminem zapadalności wyniosła 13 mln zł. W marcu 2012 r. spółka dokonała wykupu obligacji serii A, a w zamian za udzielone finansowanie wypłaciła obligatariuszom odsetki o łącznej wysokości ponad 320 tys. zł.

W październiku 2011 r. spółka przyjęła Program Emisji Obligacji Niezabezpieczonych, w ramach którego wyemitowanych zostało dotychczas po 30 tys. sztuk obligacji serii B oraz C o łącznej wartości 60 mln zł. Termin zapadalności obligacji serii B przypada na grudzień 2013 r. Papiery serii C spółka wykupi w sierpniu 2014 r. Oprocentowanie obligacji ustalono odpowiednio na poziomie WIBOR 6M powiększony o 5 proc. marżę dla papierów serii B i WIBOR 6M plus 5,2 proc. dla obligacji serii C.

W kwietniu 2012 r. P.R.E.S.C.O. Group zadebiutowała na warszawskim rynku obligacji Catalyst, gdzie obecnie notowane są papiery dłużne serii B i C spółki.