Mabion wyrusza za ocean

Mabion SA – polska firma biotechnologiczna, utworzona w celu realizacji badań i wprowadzania na rynek leków biopodobnych – podpisał list intencyjny dotyczący współpracy przy wprowadzeniu leku biopodobnego MabionCD20 na rynek kolumbijski. Spółka zamierza prowadzić rozmowy na zasadach wyłączności w zakresie sprzedaży praw marketingowych oraz rejestracyjnych leku z firmą farmaceutyczną Human BioScience. Rynek leku MabThera, leku referencyjnego do leku MabionCD20 w Kolumbii szacowany jest na ok. 35 mln euro rocznie i rośnie w tempie dwucyfrowym. Mabion zawarł podobne listy intencyjne o negocjacjach w sprawie sprzedaży preparatu w Afryce Północnej, wybranych krajach Półwyspu Bałkańskiego oraz Turcji.

Human BioScience jest międzynarodowym przedsiębiorstwem specjalizującym się w badaniach, rozwoju oraz produkcji leków.

„Podpisanie listu intencyjnego z kolumbijską firmą farmaceutyczną to bardzo ważny krok w rozwoju działalności spółki. Na tzw. rynkach nieuregulowanych, czyli w krajach o słabiej uregulowanym systemie rejestracji leków biopodobnych, konsekwentnie poszukujemy silnych partnerów, za pośrednictwem których będziemy mogli przeprowadzić zarówno sprzedaż, jak i całą procedurę rejestracji. Wybrany partner z Kolumbii jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w badaniach, rozwoju oraz produkcji leków. Liczymy, że dzięki doświadczeniu firmy Human BioScience w przyszłości będziemy mogli wprowadzić do sprzedaży lek MabionCD20, nie tylko w Kolumbii, ale również w innych krajach Ameryki Łacińskiej, np. Ekwadorze, Peru czy Wenezueli, gdzie kolumbijska firma już wprowadzała do obrotu leki koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Oprócz opłat za przekazanie dossier rejestracyjnego, Mabion będzie miał również udział w przychodach ze sprzedaży leku przez naszego zagranicznego partnera” – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.

Podpisany przez Mabion i Human BioScience list intencyjny określa ramowe parametry potencjalnej współpracy:

  • Mabion przekaże dossier rejestracyjne leku MabionCD20, know-how oraz produkt na rynek kolumbijski. Firma farmaceutyczna z Kolumbii nabędzie prawa marketingowe i dystrybucyjnepreparatu
  • Po wprowadzeniu leku do obrotu na rynku kolumbijskim Mabion będzie miał udział w przychodach ze sprzedaży leku w Kolumbii
  • Potencjalne wynagrodzenie dla Mabionu z tytułu przekazanych praw oraz udział spółki w przychodach ze sprzedaży produktu – określone w zawartym liście – nie zostały ujawnione na tym etapie rozmów
  • Produkcja leku MabionCD20 będzie się odbywała w Polsce.

W 2012 roku Mabion podpisał już listy intencyjne z trzema, oprócz partnera kolumbijskiego, firmami w sprawie wyłącznych rozmów dotyczących rejestracji i dystrybucji leku MabionCD20:

  • z firmą farmaceutyczną z Maroko – w sprawie rejestracji i dystrybucji leku w krajach Afryki Północnej: Maroko, Algieria, Tunezja. Wartość rynku leku referencyjnego do MabionCD20 w tych krajach szacowana jest na 11-14 mln euro rocznie.
  • z firmą farmaceutyczną z Chorwacji – w zakresie rejestracji i dystrybucji leku w wybranych krajach bałkańskich: Chorwacji, Słowenii, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Wartość rynku leku referencyjnego do MabionCD20 w tych krajach jest szacowana na około 8–10 mln euro rocznie, a jego dynamika jest dwucyfrowa.
  • z firmą farmaceutyczną z Turcji – w sprawie rejestracji i dystrybucji leku w Turcji. Z tytułu udzielania wsparcia w procesie rejestracyjnym preparatu, Mabion otrzyma płatności w kwocie około 250 tys. euro. Rynek leku MabThera, preparatu referencyjnego do MabionCD20 w Turcji szacowany jest na około 20-25 mln euro rocznie.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu