Przejdź do treści

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zamyka kolejny etap cyfryzacji

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów zamknęła kolejny etap cyfryzacji. Dzięki zastosowaniu elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznego archiwum usprawnione zostanie zarządzanie informacją, a także zmniejszą się koszty obsługi dokumentów. Nowa inicjatywa wpisuje się także w realizowany przez spółkę program „Zielone Biuro”, jako że efektem wprowadzanych innowacji IT będzie ograniczenie drukowania papierowych wersji dokumentów.

Współpracujący z Grupą Kapitałową Azoty Tarnów specjaliści z Hewlett Packard Polska zakończyli pierwszy etap projektu rozszerzania instalacji oprogramowania do zarządzania informacjami i treścią klasy Enterprise Content Management (ECM). Dzięki temu Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz ZAK S.A.w Kędzierzynie-Koźlu już wykorzystują olbrzymi potencjał systemów autorstwa OpenText, a wkrótce dołączą do nich także Zakłady Chemiczne „Police” S.A., gdzie także rozpoczął się już proces konsolidacji IT.

Prace nad wdrożeniem systemów eliminujących obieg dokumentów papierowych rozpoczęły się w 2010 r. W lipcu 2011 r. specjaliści z HP wdrożyli OpenText Vendor Invoice Management for SAP (aplikacja automatyzująca proces przetwarzania faktur przychodzących) oraz OpenText Document Acces for SAP (zarządzanie dokumentami w systemie ERP). Obie aplikacje usystematyzowały obieg dokumentówi przyspieszyły procesy adaptacyjne, a bezpośrednie połączenie z modułami finansowymi SAP usprawniło księgowanie dokumentów. Wymierne korzyści to skrócenie czasu obsługi i rozliczenia faktur oraz eliminacja obiegu dokumentów papierowych. Korzystają na tym także klienci Spółki.

Przez pierwszy rok funkcjonowania rozwiązań opartych na aplikacji OpenText w obiegu elektronicznym znalazło się 100 tysięcy dokumentów, z czego wiele to umowy z kilkudziesięciostronicowymi załącznikami. W kolejnym zakładana jest obsługa 200 tysięcy dokumentów.

Ponadto Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jako pierwsza w Polsce wdrożyła OpenText Employee File Management for SAP Solutions – czyli elektroniczną teczkę osobową pracownika. Umożliwia ona archiwizację dokumentów powiązanych z pracownikiem, dzięki czemu szybsze jest dotarcie do odpowiednich informacji, co wpływa również na sprawniejsze podejmowanie decyzji.

Rozwiązania OpenText są idealnym narzędziem dla Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, pozwalając na zbudowanie jednolitego systemu w spółkach wchodzących w skład Grupy, a tym samym na unifikację procesów i integrację danych, co usprawnia zarządzanie całością firmy. Jak zapowiada Anetta Pilch, Dyrektor Biura Informatyki Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów: „Do końca 2012 roku zakończymy prace i uzyskamy spójny system zarządzania informacjami i treścią dla całej Grupy. To bardzo niewiele czasu, jednak jestem pewna, że nasze duże w skali rynku projekty zakończą się sukcesem w terminie”.