Przejdź do treści

Polycom i organizacja Right To Play łączą sportowców światowej klasy z dziećmi z Rwandy

Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), światowy lider w dziedzinie standardowej komunikacji zunifikowanej (UC), zapowiedział dziś serię imprez charytatywnych zorganizowanych we współpracy z organizacją Right to Play, w tym wirtualne spotkanie wideo między dziećmi z Rwandy a sportowcami światowej klasy, które odbędzie się 2 sierpnia w London Executive Experience Center (EEC).

Wszystkie imprezy odzwierciedlają nacisk na dążenie do doskonałości w sporcie i wykorzystują rozwiązania do współpracy wideo HD, aby szerzyć tę ideę wśród młodych ludzi na całym świecie.

W ramach istniejącego partnerstwa dobroczynnego z organizacją humanitarną Right To Play, Polycom połączy ambasadorów sportu Right To Play w Londynie z dziećmi w Rwandzie. Dzięki rozwiązaniom wideo Polycom sportowcy tacy jak kanadyjska kolarka Clara Hughes, złota medalistka olimpijska, będą rozmawiać z dziećmi dotkniętymi wojną, biedą i chorobami, dzieląc się swoją pasją dla sportu i inspirując młodych ludzi wychowujących się w trudnym środowisku. Celem dialogu jest rozwijanie potencjału dzieci, które będą mogły bezpośrednio zobaczyć i usłyszeć, jak zawodowi sportowcy światowej klasy mówią o swoich sukcesach, o przezwyciężaniu przeszkód i o tym, co robią dziś, aby wspierać zasady fair play.

Polycom we współpracy z Telstra iVision, jednym z australijskich dostawców usług, zapewni rozwiązania do współpracy wideo, które pozwolą australijskim sportowcom w Londynie porozmawiać z uczniami w kraju. Dzięki rozwiązaniom wideo Polycom w centrum medialnym uczniowie ze szkół w całej Australii będą mogli spotkać się ze swoimi bohaterami i zadawać im pytania.

„Oprócz radości, jaką zapewnia sport, a nawet okazji do oderwania się od trudów życia w obszarach dotkniętych wojną i innymi niesprzyjającymi okolicznościami, pomaga on również w rozwijaniu umiejętności przywódczych i zdolności do pracy w zespole” – powiedział Johann Olav Koss, założyciel Right To Play i czterokrotny złoty medalista olimpijski. – „Wykorzystujemy potęgę sportu i zabawy, zmieniając życie dzieci na całym świecie, a partnerstwo z Polycom pozwoli nam dotrzeć do jeszcze większego grona dzieci za pośrednictwem współpracy wideo. Oprócz przedsięwzięć, które zapowiedzieliśmy wcześniej w tym roku, Right To Play i Polycom pomogą szerzyć olimpijskiego ducha sportu na całym świecie, wywierając rzeczywisty i znaczący wpływ na dzieci, które będą mogły porozmawiać z najlepszymi sportowcami”.

„Współpraca wideo znacznie zwiększa potencjał programów Right To Play i zapewnia opcje, które wcześniej po prostu nie istniały — powiedział Gary Rider, prezes EMEA, Polycom. — Partnerstwo z Right To Play odzwierciedla nacisk, jaki Polycom kładzie na łączenie ludzi za pośrednictwem wideo, i wpisuje się w naszą wizję upowszechnienia współpracy wideo w połączonym siecią świecie”.

Ponadto Polycom i Right To Play 27 lipca zorganizują w Londynie „Świętowanie Ceremonii Otwarcia”, które będzie wstępem do planowanych letnich działań. W imprezie wezmą udział mistrzowie skeletonu i Ambasadorzy Sportu, Shelly Rudman i Kristian Bromley, którzy poprowadzą cichą aukcję. Polycom pomoże też w organizacji ekskluzywnych imprez na żywo dla indywidualnych sponsorów Right To Play w swoim londyńskim centrum EEC. Impreza kolarsko-lekkoatletyczna na rzecz ambasadorów Right To Play uczestniczących w Igrzyskach będzie podkreślać transformacyjną rolę sportu w edukowaniu i wspieraniu dzieci, które zmagają się z przeciwnościami losu. Right to Play, organizacja założona w 2000 r. w celu krzewienia rozwoju, zdrowia i pokoju poprzez sport i zabawę, oczekuje, że do końca 2012 r. w jej programach będzie brało udział ponad milion dzieci tygodniowo.

Polycom udostępni prasie swoje obiekty EEC, w tym najnowocześniejszy ośrodek współpracy wideo na Liverpool Street. Uprzednio zarejestrowani dziennikarze będą mogli bezpłatnie (w miarę dostępności) korzystać z immersyjnych sal Polycom i różnych rozwiązań wideokonferencyjnych klasy korporacyjnej.

Dostępny jest zestaw „Surviving summer 2012 – Flexible working eKit” z przydatnymi wskazówkami na temat pracy w domu i podróży. Wiele firm z Londynu i okolicy przygotowuje się do letnich wydarzeń sportowych, podejmując inicjatywy bardziej elastycznej pracy; zmiana ta może być wstępem do większego rozproszenia siły roboczej w Wielkiej Brytanii.

Partnerstwo Polycom z Right to Play

Polycom nawiązał partnerstwo z organizacją Right To Play w kwietniu 2012 r. W ramach partnerstwa Polycom przekazał różne rozwiązania wideo, w tym systemy Polycom® RealPresence® Room dla centrali i krajowych biur Right To Play oraz Polycom® RealPresence® Mobile dla zdalnego personelu, lokalnych trenerów i ochotników. Kluczowym zastosowaniem wideo jest szkolenie trenerów i ochotników z takich krajów, jak Ghana, Etiopia, Chiny, Peru i Jordania, przez personel z centrali Right to Play w Toronto i z biur regionalnych. Choć oddaleni o tysiące mil, członkowie Right to Play mogą spotykać się twarzą w twarz za sprawą naturalnego obrazu i dźwięku, jaki zapewniają rozwiązania wideo Polycom. Poprzez szkoleniowe sesje wideo krajowi trenerzy nauczą się, jak realizować programy Right To Play w swoich społecznościach. Oprócz szkolenia lokalnych trenerów rozwiązanie wideo pomoże usprawnić komunikację i współpracę między członkami Right To Play i umożliwi szybsze rozwiązywanie złożonych problemów dzięki osobistym dyskusjom. Ponadto aby ofiarodawcy mogli lepiej zrozumieć, jak pomagają organizacji, Right To Play będzie używać mobilnej aplikacji wideo Polycom do organizowania wirtualnych wizyt dla sponsorów.