Przejdź do treści

Wszystko (p)o kolei

Rozbudowa systemu transportowego jest od wielu lat jednym z kluczowych zagadnień w Polsce. Niezwykle istotnym ogniwem tego systemu pozostaje transport kolejowy, który w sposób szczególny wpisuje się w realizację idei zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w związku z procesami integracyjnymi w ramach Unii Europejskiej.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważnym elementem polskiej gospodarki jest transport szynowy, spółka MT Targi – organizator X Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego i Zarządzania Ruchem „Infrastruktura 2012”, rozszerzyła dotychczasową tematykę targów o Sektor Kolejowy, który dopełnia kompleksowy przegląd systemów oraz infrastruktury transportowej w Polsce, Europie i na świecie.

Stan i dostępność polskiej infrastruktury kolejowej mają ogromny wpływ na swobodne i szybkie przemieszczanie ludzi oraz ładunków, a co za tym idzie na rozwój przedsiębiorczości, możliwość pozyskiwania nowych inwestycji, a także zdolność konkurowania operatorów kolejowych z przewozami drogowymi oraz lotniczymi. Rozwój kolejnictwa ma również duże znaczenie dla podnoszenia standardów ekologicznych i ograniczania szkód w środowisku naturalnym.

Dlatego w ostatnich latach opracowywane są różne projekty rozbudowy i rewitalizacji dla polskiego transportu kolejowego, które mają doprowadzić do stabilizacji jego pozycji na rynku transportowym, zwłaszcza w tych jego segmentach, w których przewóz koleją jest najbardziej atrakcyjny ze względów ekonomicznych i społecznych.

Istniejące plany rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce obejmują zarówno modernizacje istniejących już linii i taborów, jak i powstanie sieci kolei dużych prędkości, co umożliwi stworzenie bardzo atrakcyjnych ofert przewozowych. Jest to ogromne wyzwanie zarówno dla państwowych i prywatnych przewoźników, ale również szansa dla przedsiębiorstw z poszczególnych sektorów branży kolejowej, w tym: specjalizujących się budowie, naprawie i eksploatacji infrastruktury kolejowej, produkcji i obsłudze taboru kolejowego, produkcji i dostawie kolejowych systemów zarządzania ruchem, systemów telekomunikacyjnych i łączności oraz innych produktach i usługach specjalistycznych, a także logistyce i zarządzaniu w transporcie szynowym.

Wszystkie te firmy będą miały możliwość po raz pierwszy zaprezentować swoją ofertę podczas X Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego i Zarządzania Ruchem „Infrastruktura 2012”, które odbędą się w Warszawie w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w dniach 23-25 października 2012 roku.

Najświeższe informacje z rynku kolejowego

Poza prezentacją oferty poszczególnych przedsiębiorców w ramach Salonu Kolejowego, organizatorzy targów „Infrastruktura 2012”, chcąc promować najnowsze osiągnięcia transportu szynowego i integrację środowiska związanego z transportem drogowym i kolejowym, zaplanowali dwa ważne wydarzenia merytoryczne.

Pierwszego dnia targów odbędzie się konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym”, przygotowana przez Naczelną Organizację Techniczną i Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Będzie to merytoryczna debata reprezentantów instytucji, organizacji oraz przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym i drogowym z wybitnymi przedstawicielami sfery nauki w tej dziedzinie. Organizacja spotkania jest następstwem podjęcia specjalnej uchwały przez XXIV Kongres Techników Polskich pod patronatem Prezydenta RP, który miał miejsce w dniach 24-25 maja 2012 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie www.infrastruktura.info oraz www.not.org.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, a o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy konferencji zobowiązani są również do dokonania bezpłatnej rejestracji online na targi „Infrastruktura 2012” na stronie: www.infrastruktura.info/pl/dla-zwiedzajcych/rejestracja-online.html, co upoważnia ich również do zwiedzenia ekspozycji.

Z kolei drugiego dnia targów, tj. 24 października, odbędzie się konferencja „Inwestowanie w infrastrukturę kolejową”, organizowana pod patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w ramach której zostanie poruszona problematyka perspektyw rozwoju branży w kontekście realizowanych i planowanych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych oraz zasobów ludzkich na rynku budownictwa kolejowego w naszym kraju.

Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jakie są potrzeby inwestycyjne i utrzymaniowe na polskiej kolei, w jaki sposób przebiega realizacja zamierzeń, co stwarza największe problemy i gdzie są szanse na uzyskanie największych efektów, możliwie najmniejszym kosztem. Prelegenci zdradzą również co, gdzie, kiedy i za ile poszczególne podmioty zamawiające usługi budowlane mają zamiar zlecać i jakie branże na kolei będą szczególnie poszukiwane.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do konsultantów, projektantów, nadzorujących, wykonawców i osób z zaplecza naukowego i technicznego kolei.