„Panorama Funduszy” w ofercie BNP Paribas

BNP Paribas Bank zaproponował klientom Bankowości Prywatnej nową polisę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przygotowaną we współpracy z TUnŻ WARTA. „Panorama Funduszy” to elastyczny program inwestycyjny, pozwalający na gromadzenie i pomnażanie kapitału, połączony z polisą na życie.

„Panorama Funduszy” to bezterminowe ubezpieczenie na życie o charakterze inwestycyjnym ze składką jednorazową. Oznacza to, że przystępujący do ubezpieczenia klient sam decyduje, w którym momencie zakończy inwestycję. Szeroki wachlarz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które lokują aktywa w fundusze inwestycyjne dostępne na polskim rynku, zapewnia możliwość efektywnego inwestowania kapitału.

– Aby skorzystać z oferty „Panoramy Funduszy” klient musi zainwestować minimum 50 tys. zł. Za wpłaconą kwotę nabywane są jednostki uczestnictwa wybranych funduszy. W trakcie umowy istnieje możliwość zmiany alokacji w fundusze oraz przenoszenia środków w części lub całości pomiędzy dostępnymi funduszami, bez podatku od zysków kapitałowych – wyjaśnia Joanna Szewczyk, zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej w BNP Paribas Banku Polska. – Takie rozwiązanie pozwala na ulokowanie kapitału w fundusz, który zdaniem inwestora ma najwyższy potencjał zysku w danym okresie, przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego – dodaje Joanna Szewczyk.

W ramach oferty klient będzie miał stały dostęp do kapitału, co pozwoli mu na dokonanie w każdej chwili wypłaty części lub całości swojego kapitału. Bez dodatkowych kosztów klient będzie miał możliwość dokonania 15 operacji w roku w zakresie zmian alokacji oraz transferu środków pomiędzy funduszami. Ponadto klienci będą otrzymywali comiesięczną premię ubezpieczeniową w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa od ubezpieczyciela do tych funduszy, w których klient posiada środki.

Bank nie pobiera opłaty wstępnej za przystąpienie do polisy.

„Panorama Funduszy” to kolejny element nowej oferty Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku, obejmującej usługi w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania kapitału. Klienci Bankowości Prywatnej w ramach jednej umowy zyskują dostęp do całego spektrum produktów: bankowości codziennej (daily banking), oferty inwestycyjnej, kredytowej, strukturyzacji majątku oraz ubezpieczeń.

Centra Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnego w Łodzi. Ponadto klienci Bankowości Prywatnej mają możliwość spotkania z doradcami banku w dowolnej lokalizacji.