Przejdź do treści

Nowa wersja rozwiązania SAP, wspomagającego zrównoważony rozwój, ułatwi zapewnianie bezpieczeństwa ludzi i ochronę środowiska

Firma SAP AG poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej wersji aplikacji SAP® Environment, Health and Safety Management (SAP EHS Management), która umożliwia bardziej skuteczne, proaktywne zarządzanie ryzykiem. Nowe funkcje oceny ryzyka, opracowane z myślą o firmach z branż zasobochłonnych, pozwalają tym firmom podejmować działania zapobiegawcze, aby uniknąć kosztownych, niebezpiecznych zdarzeń i umożliwić nieprzerwane prowadzenie działalności. Ponadto, nowe rozwiązanie wspomagające zrównoważony rozwój oferowane przez SAP zostało wzbogacone o aplikację mobilną dostępną w serwisie iTunes. Umożliwia ona pracownikom zgłaszanie zagrożeń bezpieczeństwa za pomocą urządzeń mobilnych.

„Dla nas, największej firmy z branży motoryzacyjnej w RPA, zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa naszych operacji ma pierwszorzędne znaczenie” — powiedziała Lize-Marie Verhoef, dyrektor ds. informatycznych, BMW South Africa. „Podejście SAP do oceny ryzyka umożliwia firmom takim jak nasza, rozpoznanie zagrożeń zanim doprowadzą one do wypadków. Dzięki rozwiązaniom do zarządzania ryzykiem operacyjnym możemy lepiej chronić zarówno naszych pracowników i środowisko, a jednocześnie utrzymywać wysoką produktywność”.

Strategia prewencyjnego zarządzania ryzykiem operacyjnym to najlepszy sposób zapobiegania wypadkom, zwłaszcza w branżach o wysokim poziomie ryzyka, takich jak przemysł paliwowy, górnictwo i produkcja. Firma SAP współdziałała z firmami z tych branż w celu wypracowania całościowego, profilaktycznego podejścia do oceny zagrożeń dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, które umożliwia rozpoznawanie, śledzenie, analizowanie i eliminowanie zagrożeń i incydentów w skali całego przedsiębiorstwa. Aplikacja ta, zintegrowana

z oprogramowaniem do zarządzania zasobami i kapitałem ludzkim SAP® Business Suite i ułatwia kompleksowe monitorowanie ryzyka w różnych procesach biznesowych.

„Ponieważ ryzyko wykracza poza poszczególne jednostki organizacyjne, SAP oferuje firmom sposób zarządzania ryzykiem operacyjnym nie za pomocą rozwiązań punktowych, lecz w oparciu o kompleksowe, zintegrowane podejście, które zapewnia ochronę ludzi, środowiska i zysków” — powiedział Peter Graf, dyrektor

ds. zrównoważonego rozwoju w firmie SAP. „W ten sposób wiążemy zrównoważony rozwój ze wszystkimi aspektami działalności biznesowej i ułatwiamy firmom wdrożenie strategii prewencyjnego zarządzania ryzykiem wbudowanego w codzienne procesy biznesowe”.

Firma SAP ma trzystopniową koncepcję zarządzania ryzykiem operacyjnym, która umożliwia klientom połączenie ochrony ludzi, zasobów i środowiska z dbałością o wyniki finansowe. W pierwszym etapie firmy zyskują możliwość zgłaszania incydentów i tworzenia obrazu tych informacji obejmującego całe przedsiębiorstwo. W ubiegłym roku firma SAP zaprezentowała nowe funkcje zarządzania incydentami, które pozwalają klientom, takim jak Pelican Products, Inc., producentowi przenośnych systemów oświetlenia, łatwo przeglądać i analizować wszystkie dane dotyczące incydentów i zagrożeń. Umożliwia to zapobieganie wypadkom w przyszłości.

Ponadto, nowa aplikacja mobilna SAP® EHS Safety Issue zapewnia pełne informacje o potencjalnych zagrożeniach. Pracownicy mogą rejestrować problemy ze swoich urządzeń mobilnych wysyłając informacje głosowe, nagrania wideo i zdjęcia, bezpośrednio do kierownika działu BHP, który może podjąć działania korygujące. Rozwiązanie SAP EHS Management 2.0 ma także nowe funkcje raportowania i  konsole, które umożliwiają firmom szybkie nadawanie priorytetów zagrożeniom EHS, z podziałem na kategorie i lokalizacje.

W drugim etapie wdrażania strategii efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym, firmy otrzymują możliwość analizowania ryzyka i ustalania kolejnych działań. W trzecim etapie firmy muszą być w stanie zarządzać zmianami w trakcie praktycznego wdrażania przyjętych działań. Firma SAP zamierza wprowadzić na rynek aplikację SAP® Management of Change. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie opracowane z myślą o ułatwieniu firmom bezpiecznego wprowadzania istotnych zmian operacyjnych, na przykład nowych procesów lub urządzeń.