Getin Noble Bank Mecenasem działań AIP SGH

Od lipca Getin Noble Bank jest Mecenasem działań AIP przy warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Celem współpracy jest maksymalizacja wsparcia przedsiębiorczości wśród studentów jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.

Współpraca pomiędzy Getin Noble Bankiem a AIP przy warszawskiej SGH została nawiązana w początkach lipca 2012. Bank objął Mecenatem działania tego oddziału Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

We współpracy z AIP SGH cenimy sobie możliwość bezpośredniego dotarcia do młodych przedsiębiorców i udzielenia im realnego wsparcia w rozwoju ich często bardzo innowacyjnej działalności – uzasadnia decyzję Aleksandra Penza, koordynator działań ze strony Getin Noble Bank. – Możemy również poznać bliżej środowisko młodych, przedsiębiorczych ludzi, wywodzących się z jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, co pozwala nam na weryfikację postrzegania systemu usług bankowych dzięki opiniom tych, którzy w przyszłości będą mieli na niego istotny wpływ. Getin Noble Bank nie ukrywa również, że spośród osób funkcjonujących w AIP przy SGH zamierza poszukiwać tych najzdolniejszych, którzy być może będą zainteresowani pracą w  banku.

AIP przy warszawskiej SGH przyznaje, że współpraca z takim partnerem, jak Getin Noble Bank to dla tego największego w Polsce Inkubatora AIP nie tylko ogromny prestiż, ale także szansa na dalszy rozwój. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że Getin Noble Bank zdecydował się na współpracę z nami – mówi Tomasz Jabłoński, Dyrektor AIP SGH. – Dzięki naszej współpracy będziemy mogli lepiej wesprzeć rozwój 153 firm, które już funkcjonują pod naszymi skrzydłami, ale też skupić się na współtworzeniu nowych.

Mecenat Getin Noble Banku nad działaniami AIP przy SGH potrwa w obecnej postaci co najmniej do końca czerwca 2013 roku.