Przejdź do treści

Informatyzacja dociera do magazynów

Kartka, długopis i ręczne sterowanie przepływem materiałów w magazynie to już przeżytek. Poza systemami klasy WMS na rynku pojawiają się rozwiązania IT o znacznie szerszym zastosowaniu. Jakie dodatkowe korzyści wnosi wdrożenie ich w logistyce wewnętrznej przedsiębiorstwa?

Narzędzia IT są jednym z ważniejszych kroków do optymalizacji pracy magazynu. Wzrost wydajności osiągany jest poprzez znaczną redukcję popełnianych błędów, lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej czy automatyczne sterowanie zadaniami wykonywanymi przez poszczególnych pracowników. Kompleksowy system pozwala lepiej zarządzać operacjami logistycznymi, skraca się czas kompletacji zamówień, a wszystkie procesy stają się przejrzyste. Uzyskana zostaje pełna kontrola nad stanem magazynowym, możliwy jest nawet dostęp do szczegółowych analiz prezentujących efektywność pracowników czy konkretnych pojazdów dostępnych we flocie magazynowej. Nie należy jednak traktować narzędzia informatycznego jako leku na wszystkie problemy z logistyką, z którymi zmaga się typowe przedsiębiorstwo. Droga do optymalizacji wymaga odważnych decyzji i chęci do zmian zarówno wśród kierownictwa, jak i szeregowych pracowników.

Zasadniczym zadaniem systemów klasy WMS jest kontrola stanu magazynowego oraz precyzyjna lokalizacja jednostek ładunkowych. Każdy ruch towaru jest automatycznie rejestrowany, a informacje takie jak maksymalny udźwig wózków widłowych, waga produktów czy data ich przydatności do spożycia konfrontowane są z przyjętą strategią magazynowania. Otrzymywana jest w ten sposób gwarancja, że odpowiednia ilość danego towaru zostanie dostarczona na czas we właściwe miejsce. Coraz więcej systemów informatycznych, projektowanych z myślą o specyfice pracy magazynu, zostaje rozbudowanych o dodatkowe funkcje. W ramach jednego produktu możliwe jest zaimplementowanie narzędzi do analizowania i raportowania, zarządzania flotą pojazdów magazynowych, a nawet sterowania pracą automatycznych wózków widłowych. Przykładowo MMS. firmy STILL posiada możliwość zdalnej kontroli nad trasami przejazdów i optymalizacji pokonywanych dystansów. Dzięki temu automatyczne wózki widłowe same uczą się jak jeździć wydajniej i efektywniej, redukując pobieraną energię. Możliwości, jakie oferują współczesne systemy informatyczne są ogromne. To, z których może i powinna skorzystać konkretna firma uzależnione jest od posiadanej przez nią infrastruktury, strategii rozwoju i planów inwestycyjnych.

Wdrożenie systemu informatycznego w magazynie to często skomplikowany proces, a o sukcesie decydują nie tylko rozbudowane funkcje narzędzi, ale przede wszystkim umiejętność dostosowania jego możliwości do potrzeb konkretnej firmy. Dlatego gotowe rozwiązania w tzw. „pudełku” nie istnieją, a decydując się na konkretny produkt, otrzymujemy pełną usługę wraz z strategią implementacji, kompleksowym doradztwem i samym wdrożeniem. Nowe środowisko pracy wymagać będzie także szkoleń dla personelu, który musi zrozumieć nowe standardy logistyczne. Cały proces od implementacji po sprawne funkcjonowanie może potrwać od kilku miesięcy do nawet roku. Jednak korzyści odczuwane są już w pierwszym kwartale po wdrożeniu.  Zwykle koszty inwestycji spłacają się przed upływem dwóch lat. Im większa skala logistyki wewnętrznej, tym szybciej osiąga się zwrot poniesionych nakładów.