Przejdź do treści

Ericsson buduje infrastrukturę dla Plusa i Aero2

W dniu 23 lipca 2012 r. Polkomtel Sp. z o.o, operator sieci Plus, oraz Aero2 Sp. z o.o., spółka zależna notowanego na GPW funduszu NFI Midas, zawarły z firmą Ericsson Sp. z o.o. umowę ramową na dostawę, integrację i utrzymanie elementów dostępowej i rdzeniowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego oraz umowę utrzymaniową.

Ericsson zobowiązał się dostarczać technologie WCDMA i LTE umożliwiające wprowadzenie najnowocześniejszych usług transmisji danych. Ericsson gwarantuje najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie niezawodności i wydajność sieci oraz zapewni współdziałanie nowych urządzeń i oprogramowania z dotychczasowymi elementami istniejącej sieci. Firma Ericsson zobowiązał się także do pełnej współpracy z innymi dostawcami sprzętu lub oprogramowania dla Plusa i Aero2.

Podpisane umowy umożliwią unowocześnienie istniejącej oraz rozbudowę zasięgu sieci radiowej WCDMA oraz LTE w północnej i zachodniej Polsce oraz przystosują sieć szkieletową do obsługi usług szerokopasmowych.

„Ericsson jest długoletnim partnerem Plusa, cieszę się, że po wielomiesięcznych przygotowaniach podpisaliśmy umowę z tym europejskim dostawcą” – powiedział Wojciech Pytel, członek zarządu Polkomtel Sp. z o.o. – „Jestem przekonany, że wspólnie możemy zrealizować oczekiwania naszych klientów w zakresie interaktywnych i mobilnych usług szerokopasmowych w Polsce.”

„Umowa zacieśnia współpracę firmy Ericsson z Plusem oraz Aero2, umożliwia też wdrożenie najnowszej myśli technologicznej firmy Ericsson na rynku polskim” – powiedział Krzysztof Burzyński, członek zarządu Ericsson Sp. z o.o.

Umowa na dostawę, integrację i utrzymanie elementów dostępowej sieci telekomunikacyjnej typu komórkowego została zawarta na okres 3 lat, a po upływie tego okresu stanie się umową zawartą na czas nieoznaczony. Umowa utrzymaniowa została zawarta na okres 120 miesięcy.