Przejdź do treści

Dachser – najdoskonalszy system IT w branży logistycznej

Dachser, jako jedyny działający globalnie operator logistyczny, dysponuje jednym systemem IT w każdym kraju, w którym działa. Dzięki temu może sprawnie obsługiwać wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane operacje. Klienci natomiast mogą spokojnie powierzyć swoją logistykę firmie, która wyznacza nową jakość w branży.

Dachser dostarcza rocznie ponad 49 milionów przesyłek o łącznej wadze przekraczającej 37 milionów ton. Sprawna obsługa tak ogromnego wolumenu wymaga zastosowania najlepszych rozwiązań informatycznych. Dachser w każdym oddziale, na całym świecie ma jeden, ten sam system do zarządzania transportem drogowym – Domino, jeden do zarządzania magazynem – Mikado oraz jeden do zarządzania transportem morskim i lotniczym – Othello. Dodatkowo są one między sobą kompatybilne i połączone. Są systemami autorskimi, stworzonymi i aktualizowanymi przez programistów z firmy Dachser.

„Analitycy są zgodni – przyszłość technologii informatycznych w logistyce to globalna sieć, a my w Dachser już taką mamy” – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Wielu z naszych klientów to światowe koncerny oraz firmy działające międzynarodowo. Sytuacja, w której korzystamy z takiego samego systemu w każdym kraju, jest dla nich bardzo komfortowa” – podkreśla prezes Lichocik.

Zastosowanie jednego systemu może ułatwić podjęcie decyzji biznesowych klientom Dachser związanych z przeniesieniem lub rozszerzeniem działalności do innych krajów. Dzięki jednorodności systemu takie rozwiązanie może być wyjątkowo łatwe – w każdym kraju współpraca w Dachser wygląda tak samo, a kwestia skorzystania z usług operatora w kolejnym kraju sprowadza się właściwie do podpisania umowy oraz wykonania kilku prostych operacji w systemie.

Dzięki jednorodnemu systemowi oraz wieloletniemu doświadczeniu firmy, koszty jego wdrożenia lub przystosowania dla nowego klienta są minimalizowane. „W Dachser nie tworzymy nowych nakładek dla każdego klienta, ale korzystamy z gotowych, sprawdzonych wcześniej rozwiązań” – mówi prezes Grzegorz Lichocik. „Klienci dzięki systemom IT otrzymują więc nie tylko wyjątkowo sprawną i bezpieczną obsługę, ale także nasze wieloletnie doświadczenie oraz know-how, którym również chętnie się dzielimy” – podkreśla.

Zastosowanie jednorodnego systemu usprawnia nie tylko obsługę zleceń, ale także ułatwia działanie w ramach firmy oraz wykonywanie zadań pracownikom. Fakt, iż system w każdym kraju wygląda tak samo, różniąc się jedynie językiem sprawia, że pracownicy mogą być przenoszeni między oddziałami w różnych krajach. Ułatwia to także nowym pracownikom uczenie się działania całej organizacji. Taki sam system w całej firmie poprawia optymalizację procesów logistycznych oraz łańcucha dostaw. Pomaga również w utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.

Dzięki takiemu systemowi przesyłki mogą mieć jeden numer na całym świecie, co wcale nie jest takie oczywiste w branży. Dachser jest pionierem nie tylko w przypadku zastosowania jednego, globalnego systemu informatycznego. Jako pierwszy operator na świecie stosował kontenery wymienne oraz kody kreskowe na etykietach przesyłek i dokumentacji. Te innowacyjne rozwiązania były krokami milowymi w rozwoju branży logistycznej. Dachser od lat wyznacza w branży najwyższą możliwą jakość.

W 2011 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrót w wysokości 4,3 miliarda Euro, zatrudniając 21000 pracowników w 315 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,3 miliony przesyłek o łącznej wadze 37,1 milionów ton.