Przejdź do treści

Weber Shandwick dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Weber Shandwick poprowadzi biuro prasowe Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz będzie odpowiadać za media relations organizacji.

Weber Shandwick – agencja public relations, będąca częścią McCann Worldgroup, nawiązała współpracę z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

IZFiA to organizacja branżowa zrzeszająca i reprezentująca interesy towarzystw funduszy inwestycyjnych i branży asset management. Jej cele statutowe to m.in. wspieranie rozwoju branży – poprzez udział w pracach legislacyjnych dotyczących funduszy inwestycyjnych, upowszechnianie wiedzy o funduszach oraz doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów ds. inwestycji, które są realizowane przez fachowe ekspertyzy oraz udział w pracach instytucji opiniotwórczo-doradczych.

Weber Shandwick zajmie się prowadzeniem biura prasowego Izby, będzie odpowiadać za działania media relations. Agencja przygotowywać też będzie kwartalny newsletter adresowany do członków IZFiA, sprawować pieczę nad merytorycznym opracowaniem i organizacją przyszłorocznego Forum Funduszy Inwestycyjnych organizowanym przez IZFiA, będzie też pilotować cykliczne konkursy – dla studentów (na najlepszą pracę magisterską o tematyce funduszy inwestycyjnych) i dla dziennikarzy zajmujących się tematyką funduszy inwestycyjnych.

– Świadczenie usług dla klientów z sektora finansowego to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju naszej agencji. Dlatego bardzo się cieszymy, że będziemy pracować dla organizacji reprezentującej środowisko funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jestem przekonany, że będziemy w stanie dostarczyć usługi o najwyższym standardzie, tym bardziej, że za działania agencji odpowiadać będzie Łukasz Piasta – menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w działaniach komunikacyjnych i PR w bankowości i sektorze asset management, powiedział Waldemar Leszczyński, partner zarządzający Weber Shandwick w Polsce.