Partner of Promotion na rzecz edukacji ekologicznej

Agencja Partner of Promotion zrealizuje 3-letnią kampanię edukacyjną dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.

Kampania dotyczy edukacji ekologicznej w ramach Projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”. Głównym jej założeniem  jest promocja proekologicznych postaw, rozpowszechnianie zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania. W ramach kampanii będą prowadzone działania edukacyjne w ponad 300 szkołach na terenie Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin.

W tym celu zostanie specjalnie zaprojektowany  eko-bus, wyposażony w nowoczesne narzędzia dydaktyczne i stanowiska badawcze. Temat ochrony środowiska będzie także promowany w mediach, za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego oraz na uruchomionym na potrzeby kampanii profilu na jednym z portali społecznościowych.

Firma Partner of Promotion została wyłoniona w ramach ogłoszonego przetargu publicznego. Jego wartość wynosi ok. 750 000 euro. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.