Joomla wciąż popularna, ale zmniejsza przewagę nad WordPressem

Firma home.pl przeanalizowała popularność aplikacji instalowanych na swoich serwerach. Najczęściej instalowaną platformą CMS okazała się Joomla, którą w pierwszym półroczu 2012 roku instalowano w 44.5 proc. przypadków. Drugie miejsce zajął WordPress, który został wybrany przez 35,5 proc. użytkowników. Porównanie w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku wskazuje, że różnica między platformami się zmniejszyła.

Analiza objęła okres pierwszego półrocza 2012 roku. Wśród instalowanych aplikacji znalazły się również mniej popularne platformy, takie jak Drupal (5,7 proc. instalacji), SugarCRM (2,4 proc.), phpBB (2,3 proc.) oraz Coppermine (2,1 proc.).

Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest zauważalne zmniejszenie przewagi oprogramowania Joomla względem WordPress. W pierwszej połowie 2011 roku wynosiła ona 51 proc. względem 25 proc., natomiast w analogicznym okresie 2012 roku zmniejszyła się do 44,5 proc. względem 35,5 proc. Mimo to Joomla nadal jest najpopularniejszą platformą.

Oprogramowaniem, które najbardziej straciło na popularności względem 2011 roku, jest Gallery2, które w pierwszej połowie 2011 roku instalowano na 4,3 proc. serwerów home.pl, a w analogicznym okresie 2012 roku znalazło zastosowanie jedynie w 0,4 proc. przypadków. Jednocześnie na serwerach home.pl zaczęto instalować nowe aplikacje: XOOPS oraz gallery3.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z ponad 17,5 tys. serwerów.