Darmowa Infolinia Pomocowa dla wszystkich kierowców

Autofederacja udostępnia do końca sierpnia swoją Infolinię Pomocową dla każdego, kto potrzebuje pomocy lub porady. Pod numerem 801 999 888 czekają doświadczeni policjanci. Od września dostępna będzie dla wszystkich Członków Autofederacji.

Autofederacja (AF), pierwsza w Polsce opiniotwórcza i oparta na idei afiliacji organizacja zrzeszająca polskich kierowców, zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego (SEPERD). Współpraca dotyczy obsługi Infolinii Pomocowej Autofederacji i udzielania niezbędnych informacji koniecznych przy wypadkach drogowych, kradzieży czy też kupnie samochodu.

Już od dziś każdy polski kierowca może zadzwonić na nr telefonu 801 999 888. Informacji telefonicznej udzielać będą emerytowani policjanci ruchu drogowego, członkowie Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego, którzy wykonywali wcześniej czynności służbowe na różnych stanowiskach , w ogniwach ruchu drogowego komend wojewódzkich i powiatowych Policji. Pomoc w formie konsultacji świadczona będzie bezpłatnie do 3108.2012 roku, w dni robocze, w godzinach od 8 – 18. Od 1 września 2012 roku Infolinia Pomocowa dostępna będzie jedynie dla Członków Autofederacji.

„Wakacje to okres wzmożonego ruchu na naszych drogach. Gdy dochodzi do kolizji, wypadku często czujemy się zagubieni i nie wiemy jakie czynności są w tym momencie najważniejsze. Dlatego tak ważną rolę odgrywa profesjonalna pomoc i porada kogoś doświadczonego. Jestem dumny, że Autofederacja udostępnia swoja Infolinię Pomocową dla wszystkich, którzy mogą potrzebować tej pomocy lub porady. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom uda nam się wesprzeć wielu polskich kierowców” – mówi Hubert Drabik, Prezes Autofederacji.

„Cieszę się, że możemy wspierać naszą fachowa wiedzą Autofederację. Stres uczestników zdarzenia, którzy oczekując na przyjazd policjantów na ogół nie wiedzą czy będzie potrzebna taka interwencja i jak należy postąpić, aby nie popełnić błędu jest ogromny. Dzięki rozmowie z nami uczestnik zdarzenia zostanie poinstruowany jakie czynności są niezbędne w sytuacji, gdy np. na miejsce zdarzenia nie jest wzywany patrol policyjny” – mówi Witold Kapustyński, Prezes SEPERD.

W 2011 roku, na drogach w Polsce doszło do ponad 400 000 zdarzeń, z tego do ponad 360 000 kolizji. Średni czas obsługi kolizji drogowej, to co najmniej 1 godzina, a droga dojazdu i powrotu patrolu ruchu drogowego w powiecie średniej wielkości , to co najmniej 10 km ( w większych miastach znacznie więcej), które wkalkulować należy w związku z dojazdem i czasem pracy załogi policyjnej.