Przejdź do treści

Awanse w miesięczniku „M jak mama”

Nowym dyrektorem wydawniczym miesięcznika „M jak mama” (MURATOR SA) została Agata Brzozowska, natomiast Marta Radzik-Maj objęła stanowisko redaktora naczelnego tego tytułu.

Izabella Radecka, która dotychczas łączyła obowiązki redaktor naczelnej miesięczników „M jak mama” i „Zdrowie”, pozostaje na czele tego drugiego tytułu.

Agata Brzozowska od maja br. była p.o. wydawcy miesięcznika „M jak mama”, wcześniej stanowisko to zajmowała Agnieszka Anielska, która rozstała się z wydawnictwem. Obejmując nową funkcję Agata Brzozowska pozostała jednocześnie dyrektorem marketingu pism kobiecych i Internetu. Z MURATOR SA związana jest od 2002 roku. Wcześniej pracowała w Sybase Polska. Ukończyła Wydział Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Marta Radzik-Maj pełniła dotąd obowiązki zastępcy redaktora naczelnego „M jak mama”. Z tytułem związana jest od początku jego istnienia, czyli od 2007 roku. Wcześniej pracowała w tygodniku „Naj” (wydawnictwo G+J) m.in. na stanowisku kierownika działu porad. Pracę w dziennikarstwie rozpoczęła od współpracy z Programem Pierwszym Polskiego Radia (Studio Reportażu), gdzie była autorką reportaży radiowych. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna), wydział Wiedzy o Teatrze.

„M jak mama” dociera do 390 tys. czytelników, a czytelnictwo przeciętnego wydania tego tytułu wynosi 228 tys. (PBC General; realizacja MillwardBrown SMG/KRC, VI 2011-V 2012, 15+, CCS, CPW, n= 48 495; opracowanie MURATOR SA). Średnia sprzedaż miesięcznika to 25,6 tys. egz. (ZKDP: V 2011-IV 2012, rozpowszechnianie płatne razem; opracowanie MURATOR SA).