Systemy informatyczne dla biur rachunkowych

Biura rachunkowe, księgowi i doradcy podatkowi mogą znacznie usprawnić procesy zachodzące w firmie dzięki wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania.

Oprogramowanie klasy ERP oferowane przez Graphcom, pozwala  w prosty sposób zarządzać i nadzorować pracę biura oraz znacznie przyspiesza proces obsługi klienta, m.in. dzięki operacjom seryjnym pozwalającym na tworzenie, drukowanie oraz wysyłanie e-deklaracji dla wielu podmiotów równocześnie. Do sprawnej obsługi procesów zachodzących w biurach rachunkowych rekomendujemy kompleksowe narzędzie: Comarch Optima Biuro Rachunkowe – mówi Tomasz Krause, Prezes Zarządu Graphcom Sp. z o.o.

Aplikacja usprawnia kontakty z klientami (funkcjonalności takie jak e-mail, komunikator internetowy, dostęp do strony www klienta), pozwala na: kontrolowanie etapów prac powiązanych z klientami, import dokumentów przez moduł Internetowej Wymiany Dokumentów, tworzenie analiz w oparciu o informacje zawarte w bazach klientów oraz generowanie kopii bezpieczeństwa i eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki  któremu  biuro może udostępnić swoim klientom informacje na temat m.in. danych finansowych, kadrowych, handlowych. Wgląd Klientów do bieżących informacji o stanie swoich zobowiązań podatkowych, zobowiązań wobec ZUS czy stanu rozliczeń z kontrahentami to dla biura znaczne ograniczenie  nakładu pracy personelu na bieżącą komunikację z klientami.

System informatyczny ERP Comarch Optima ułatwia codzienną pracę zarówno pracowników biura jak osób zarządzających. Dzięki specjalistycznym modułom, służącym do lepszej organizacji pracy w biurze umożliwia automatyzację powtarzalnych czynności. Rozwiązanie posiada ponadto następujące funkcjonalności:

  • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
  • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
  • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego dla danego klienta,
  • przygotowania wielu raportów dla wskazanych baz klientów,
  • wykonanie czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch OPT!MA.

Oprogramowanie Comarch Optima wdrażane przez firmę Graphcom to sprawdzone, wykorzystywane w ponad 4000 biur rachunkowych i kancelarii doradców podatkowych rozwiązanie, dzięki któremu biuro otrzymuje możliwość świadczenia merytorycznych, zgodnych z przepisami usług księgowych.