Przejdź do treści

InPost wzmacnia Dział Sprzedaży

InPost – największy niezależny operator pocztowy – rozbudowuje Dział Sprzedaży. W lipcu do zespołu dołączył Janusz Jank, który objął stanowisko dyrektora handlowego. Janusz Jank odpowiedzialny będzie – dzięki doskonałej znajomości branży oraz rynku usług pocztowych, praktyce w kształtowaniu oferty usługowej oraz wieloletniemu doświadczeniu w sprzedaży B2B i B2C – za sprzedaż usług listowych oraz paczkowych na rynku krajowym.

Kariera zawodowa Janusza Jank związana jest rynkiem tradycyjnych usług pocztowych, głównie w obszarze sprzedaży i marketingu. Nowy dyrektor handlowy InPost – przed rozpoczęciem współpracy z największym, niezależnym operatorem pocztowym – zdobywał doświadczenie na wszystkich szczeblach organizacyjnych w strukturach Poczty Polskiej. Ponadto, w latach 2003 -2011 Janusz Jank trzykrotnie pełnił funkcję dyrektora handlowego.

Janusz Jank jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Janusz Jank jest także stypendystą szkolenia „Know-How Found For East And Cental Europe. Management Traning in British Industry”, organizowanego przez Rząd Wielkiej Brytanii, które obejmowało między innymi projekty z zakresu zarządzania dla specjalistów pocztowych w British Post Office.

Rafał Brzoska, prezes InPost pozytywnie ocenia zamiany zachodzące w firmie – „Mimo spadkowej tendencji w sektorze tradycyjnej korespondencji, którą odnotowuje europejski rynek pocztowy, InPost cały czas odnotowuje wzrosty w zakresie liczby doręczanych listów. Wzmocnienie działu handlowego – dzięki włączeniu w jego struktury wysokiej klasy eksperta z zakresu rynku usług pocztowych i jednocześnie byłego pracownika Poczty Polskiej – wynika również z prowadzonych przez nas aktywności, związanych ze zbliżającą się liberalizacją rynku pocztowego”.

Do końca 2012 roku Grupa Integer.pl otworzy 300 nowych placówek InPost w całej Polsce, równocześnie liczba miejscowości, w których będzie świadczyć swoje usługi dla odbiorców indywidualnych (nie tylko z wykorzystaniem paczkomatów) wzrośnie do 550, a dla instytucjonalnych do 8000.

InPost przygotowuje się również do wdrożenia jeszcze w 2012 roku urządzeń, których ideą jest zastępowanie klasycznych placówek pocztowych. Prototyp innowacyjnej maszyny, rewolucjonizującej – podobnie, jak Paczkomaty InPost – jest już gotowy. Urządzenie umożliwi nie tylko nadawanie i odbiór listów oraz paczek, ale również pozwoli na dokonanie płatności oraz realizację prostych usług finansowych i ubezpieczeniowych. Pierwsze urządzenia staną – poza Polską – w krajach bałtyckich i południowej Europie.

„Jestem przekonany, że dokonany transfer pozytywnie wpłynie na wyniki sprzedażowe, uzyskiwane przez InPost. Ponadto – dzięki wieloletniemu doświadczeniu pana Janusza Jank – zdobywanemu w tak dużej korporacji, jaką jest Poczta Polska, doskonałej znajomości rynku oraz wysokich kompetencji sprzedażowych – wzmacniamy nie tylko zespół handlowy, ale zwiększamy jednocześnie swoje szanse na pozyskiwanie nowych, strategicznych kontraktów w zakresie usług pocztowych” – dodaje Rafał Brzoska.

Według szacunków Grupy Integer.pl krajowy rynek usług listowych to ok. 1,7 mld wysłanych listów, przy jednoczesnym spadku jego wielkości o około 5% w skali roku.

InPost systematycznie zwiększa liczbę doręczanych listów – z około 70 mln w 2009 roku, przez 123,5 mln w 2010 roku, aż do 163 mln w 2011 roku. Tym samym spółka obsługiwała na koniec 2011 roku około 14% rynku i prognozuje zwiększenie udziałów do 18-20% w 2012 roku.

InPost wspólnie ze swoimi parterami biznesowymi uczestniczy również – w celu umacniania swojej pozycji na rynku polskim – w przetargach ogłaszanych przez instytucje publiczne. Zasięg, skala i wartość kontraktów mogą – w przypadku wygranej w postępowaniu – w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe spółki oraz jej udziały w pocztowym rynku krajowym.

Oferta InPost jest dostępna w 900 Punktach Obsługi Klienta w 230 miastach, przy czym korespondencja doręczana za pośrednictwem firmy trafia do ponad 7 tys. miejscowości na terenie całego kraju, z uwzględnieniem również tych najmniejszych. W 2011 roku Grupa Integer.pl otworzyła 120 nowych palcówek w całej Polsce. Równocześnie liczba miejscowości, w których Grupa świadczy swoje usługi dla odbiorców indywidualnych (nie tylko z wykorzystaniem paczkomatów) wzrosła do 450, a dla instytucjonalnych do 6000.

Strategicznie zdywersyfikowana działalność zabezpiecza również Grupę Integer.pl przed ryzykiem związanym z wysoko wycenianym, ale malejącym rynkiem tradycyjnych usług pocztowych.

Kluczowe plany rozwojowe spółki InPost obejmują:

  • Wzrost udziałów w rynku usług pocztowo-kurierskich do 18-20% do końca 2012 roku
  • Systematyczne zwiększanie liczby doręczanych listów do 220-250 mln przesyłek w 2012 roku, aż po osiągnięcie progu 280-300 mln listów w 2013 roku
  • Zwiększanie zasięgu działalności pocztowej, w tym rozwój sieci placówek oraz pozyskiwanie nowych kontraktów również w ramach przetargów publicznych
  • Wdrożenie na polski i europejski rynek automatycznych terminali pocztowych, zastępujących tradycyjne punkty pocztowe
  • Rozwój i rozszerzanie portfolio klientów usługi Power Post /poczty hybrydowej, łączącej tradycyjne usługi pocztowe z funkcjonalnością poczty elektronicznej