Zmiany z Zarządzie DREWEX S.A.

Drewex S.A. – producent mebli i akcesoriów dziecięcych – poinformował o zmianach w Zarządzie, w związku z realizacją umowy inwestycyjnej z inwestorem strategicznym z dnia 11 maja 2012 r. W dniu 17 lipca 2012 roku Pan Andrzej Krakówka złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 17 lipca 2012 roku, jednocześnie na ww. stanowisko został powołany Pan Adam Bandach.

Złożenie rezygnacji przez Pana Andrzeja Krakówkę związane było z zakończeniem pierwszego etapu restrukturyzacji Drewex S.A., którego celem była zmiana postępowania upadłościowego-likwidacyjnego na upadłość z możliwością zawarcia układu oraz pozyskanie inwestora strategicznego, który dofinansuje Drewex S.A.

Zgodnie z zwartym porozumieniem z P.P.H.U. AS-GOLD Sp. z o.o. z dnia 11 maja 2012 r. Inwestor zobowiązał się do dokapitalizowania Drewex S.A. w formie gotówkowej, w kwocie niezbędnej do realizacji układu z wierzycielami Spółki.

W chwili obecnej realizowane są kolejne etapy umowy inwestycyjnej P.P.H.U. AS-GOLD Sp. z o.o., dlatego też do Zarządu została powołana osoba powiązana z ww. podmiotem, która zajmie się finalizacją działań układowych oraz rozszerzy i zoptymalizuje dotychczasową działalność operacyjną Spółki.