Spółka Alterco poinformowała, iż w dniu wczorajszym Pan Adam Jabłoński, został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Alterco S.A.

Konieczność powołania Dyrektora Zarządzającego jest skutkiem dynamicznego rozwoju spółki Alterco oraz rosnącej liczby spółek zależnych realizujących projekty inwestycyjne o charakterze nieruchomościowym. Zadaniem nowo powołanego dyrektora będzie przede wszystkim optymalizacja zadłużenia grupy, realizacja opracowanej przez Zarząd strategii rozwoju spółki i budowania jej wartości w obszarze zarządzania operacyjnego, optymalizacji finansowej oraz efektywnej alokacji zasobów.

„Bez wątpienia obecność Adama Jabłońskiego w naszym gronie pozytywnie wpłynie na dalsze losy Alterco. Jego doświadczenie oraz kompetencje w dużym stopniu przyczynią się do budowania wartości dla naszych akcjonariuszy. Nie ukrywam, że sytuacja w branży jest trudna, co pośrednio również wpływa na naszą działalność, ale jestem przekonany, że najtrudniejsze już za nam i wraz z nowym dyrektorem zarządzającym potwierdzimy skuteczność naszej strategii inwestycyjnej.” – powiedział wiceprezes Alterco S.A., Zbigniew Zuzelski.

Adam Jabłoński (50 lat) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Handlu Zagranicznego oraz Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom Executive MBA. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w branży, od ponad 15 lat związany jest z rynkiem kapitałowym oraz rynkiem nieruchomości. Zanim dołączył do grona specjalistów spółki Alterco, piastował kierownicze stanowiska w korporacjach międzynarodowych, gdzie brał udział w budowaniu, rozwoju oraz restrukturyzacji nowoczesnych modeli biznesowych.

„Jako Dyrektor Zarządzający zamierzam pobudzić Spółkę do dynamicznego i efektywnego rozwoju, co jak zakładam, bezpośrednio przełoży się na pozytywne wyniki finansowe.  Jednym z naszych planów jest dywersyfikacja portfela inwestycji, który zamierzamy rozbudować o projekty związane z energią odnawialną oraz ekologią. Jestem pewien, że Alterco w najbliższym czasie stanie się spółką, która będzie cieszyć zainteresowaniem inwestorów. Obecnie Spółka pracuje nad kilkoma ciekawymi projektami, w które chętnie się zaangażuję i postaram się, aby na koniec roku Spółka osiągnęła zadowalające dla naszych akcjonariuszy wyniki”. – powiedział Dyrektor Zarządzający Alterco S.A., Adam Jabłoński.