Polycom oferuje dostawcom usług nowe pakiety interfejsów API

Interfejsy API zapewniają pełen dostęp oraz integrację z systemami przydzielania, harmonogramowania i monitorowania, umożliwiając różnicowanie usług za pośrednictwem dostosowanych rozwiązań. Obsługa wielu dzierżawców maksymalizuje zwrot z inwestycji, umożliwiając efektywne wykorzystanie platformy przez duże grono klientów.

Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM), globalny lider w dziedzinie standardowej komunikacji zunifikowanej, zaprezentował ulepszenia swojej platformy Polycom® RealPresence®, które pozwolają dostawcom usług łatwiej i ekonomiczniej dostarczać wideo jako usługę (Video-as-a-Service, Vaas) firmom każdej wielkości. Dzięki nowym funkcjom, takim jak obsługa wielu dzierżawców oraz bogatemu zbiorowi otwartych interfejsów API, umożliwiających szybsze docieranie z ofertą do klientów, Polycom obniżył koszt i złożoność budowania oraz zarządzania publiczną i prywatną chmurą wideo. Ulepszenia platformy RealPresence radykalnie również zwiększają skalowalność, łatwość zarządzania i bezpieczeństwo dostarczania usług wideo.

Nowe funkcje platformy Polycom RealPresence, przeznaczone dla dostawców usług, zaprojektowano tak, aby uwzględnić rosnący popyt na zróżnicowane, chmurowe usługi wideo i UC, mogące jednocześnie obsługiwać dziesiątki tysięcy klientów. Usługi wideo są coraz częściej dostarczane za pośrednictwem chmury, co pozwala kolejnym organizacjom korzystać z zalet współpracy wideo do których można zaliczyć wyższą produktywność i zaangażowanie pracowników, ciągłość biznesową, skuteczniejsze szkolenia, oraz zastosowania specyficzne dla poszczególnych branż jak nauka na odległość czy telemedycyna. Forrester Research przewiduje, że do 2015 r. wydatki na rozwiązania UC osiągną 14,5 mld dol., a nawet 30 proc. tej kwoty będzie przeznaczone na „UC jako usługę”i . Kilkunastu dostawców usług, w tym Airtel, BT, China Unicom, 8×8 i Vietnam Post and Telecommunications, używa już platformy RealPresence jako infrastruktury dla swojej oferty VaaS.

Dzięki nowym rozwiązaniom Polycom niezależni producenci oprogramowania (ISV), dystrybutorzy, klienci oraz dostawcy usług zyskują otwarte interfejsy API oraz pakiety programistyczne (SDK) do testowania, tworzenia i wdrażania nowych aplikacji oraz rozwiązań, które integrują się z platformą RealPresence Platform. Nowe interfejsy API pomogą dostawcom przyspieszyć wprowadzanie nowych usług, ułatwiają integrowanie platformy Polycom RealPresence z systemami wsparcia operacyjnego i rozliczeniowego (OSS/BSS), a także z systemami administracyjnymi firm trzecich do harmonogramowania, rozliczeń i klasyfikacji, przydzielania usług współpracy wideo, raportowania zasobów, sterowania konferencjami i zarządzania systemami.

Interfejsy API – okazja do innowacji i dostosowania oferty dla dostawców usług

Oto konkretne przykłady aplikacji wykorzystujących interfejsy Polycom API:

  • ISV VQ Communications dzięki korzystaniu z otwartych interfejsów API pozwoliło na szybsze stworzenie aplikacji dla wiodącego dostawcy usług w regionie Azji i Pacyfiku, tak by szybciej mogli zoofereować swoje usługi w systemie Vaas. „Nowy program deweloperski oraz zestaw interfejsów API firmy Polycom, pozwala nam szybko dostarczyć aplikację do współpracy wideo wszystkim dostawcą usług zmierzającym oprzeć swoje rozwiązania „w chmurze” na Polycom” – powiedział Giles Adams, prezes VQ Communications. „Polycom API stworzył dla naszej firmy dodatkowe możliwości biznesowe oraz stanowi wartość dodaną dla usługodawców i całego ekosystemem”.
  • myVRM, niezależny producent oprogramowania, który specjalizuje się w wielopoziomowych, internetowych rozwiązaniach do harmonogramowania, opracował nową aplikację z wykorzystaniem Polycom API, która ułatwia klientom planowanie wideokonferencji. Aplikacja umożliwia planowanie spotkań z poziomu jednego scentralizowanego kalendarza za pośrednictwem menedżera informacji osobistych, interfejsu internetowego albo poprzez integrację z urządzeniami iOS lub Android.
  • Dostawcy usług korzystający z rozwiązań Polycom wyrazili zainteresowanie tworzeniem niestandardowych, wirtualnych sal spotkań na użytek VaaS, a także aplikacjami katalogowymi, które łączyłyby wiele platform katalogowych.
  • Duży międzynarodowy dostawca usług może wykorzystać interfejsy API, aby zintegrować platformę RealPresence ze swoją istniejącą architekturą wielopunktowych spotkań wideo. Dzięki rozwiązaniu RealPresence Virtualization Manager dostawca może efektywniej przydzielać heterogeniczne zasoby konferencyjne, oszczędzić pieniądze i zapewnić klientom wyższą jakość usług.
  • Dzięki interfejsom przydzielania setki nowych dostawców usług mogą wykorzystać proste skrypty i narzędzia automatyzacyjne – zamiast dużych, niestandardowych aplikacji, na których wielu po prostu nie stać – aby szybko i łatwo przygotować do pracy w hostowanym środowisku wideo większą liczbę urządzeń związanych z ofertą VaaS .
  • Dzięki obsłudze wielu dzierżawców i interfejsom API dostawcy, którzy dostarczają hostowane usługi VaaS, mogą za pośrednictwem portali internetowych bezpiecznie oferować klientom zaawansowane funkcje sterowania konferencją, takie jak rozpoczynanie i kończenie, wyciszanie oraz rejestrowanie, tym samym zwiększając wartość i funkcjonalność usług współpracy wideo.

Dostawcy usług i niezależni producenci oprogramowania mogą pobrać nowe interfejsy API i pakiety SDK z witryny developer.polycom.com, która umożliwia też tworzenie i testowanie niestandardowych rozwiązań w „cyfrowej piaskownicy” oraz dialog z innymi deweloperami na branżowych forach dyskusyjnych. Polycom wprowadza też nowe usługi profesjonalne wspierające ten program, w tym doradztwo w zakresie istniejących zasobów IT klienta, samodzielnego tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem interfejsów API oraz pełnego tworzenia niestandardowego oprogramowania na użytek konkretnego projektu.

„Współpraca wideo to język biznesu, a wiele małych i średnich firm szuka wideo dostarczanego jako usługa, przedkładając wydatki operacyjne nad kapitałowe” – powiedział Sudhakar Ramakrishna, prezes Polycom ds. produktów i usług. – „Dostawcy usług mają niepowtarzalną okazję wykorzystać ten trend, aby zwiększyć swoje przychody i udział w rynku współpracy UC. Platforma, rozwiązania i interfejsy API Polycom spełniają specyficzne potrzeby dostawców usług, umożliwiając im szybsze opracowywanie unikatowych, dostosowanych aplikacji i usług dla klientów z branż pionowych. Ponadto zmodernizowaliśmy platformę RealPresence Platform tak, aby zapewnić skalowalność i łatwość zarządzania, która pozwoli dostawcom świadczyć niezawodne usługi VaaS klasy operatorskiej. Nasza wizja zakłada upowszechnienie współpracy wideo; realizujemy ją poprzez wprowadzanie programowych innowacji na platformach mobilnych, społecznościowych i chmurowych”.

Obsługa wielu dzierżawców – łatwiejsze zarządzanie sieciami współpracy wideo

Obsługa wielu dzierżawców pozwala usługodawcom zoptymalizować inwestycję poprzez wykorzystanie jednego rozwiązania Polycom® RealPresence® Resource Manager do świadczenia usług wielu klientom w bezpieczny i skalowalny sposób, co obniża koszty operacyjne. Interfejs użytkownika oferuje takie funkcje, jak dzielony i skonsolidowany widok wszystkich konferencji, harmonogramów, urządzeń, konfiguracji i profilów każdego dzierżawcy; widok harmonogramów i urządzeń dla poszczególnych dzierżawców; możliwość wprowadzania informacji o urządzeniach i użytkownikach przez administratorów dzierżawcy (bez dostępu do informacji o innych dzierżawcach); oraz katalog dla każdego klienta z poziomami podrzędnymi dla odrębnych społeczności użytkowników.

Rozszerzanie współpracy wideo na urządzenia mobilne

Dostawcy usług korzystający z platformy RealPresence mogą rozszerzyć funkcje UC na urządzenia mobilne, wykorzystując brzegowe kontrolery sesji firmy Acme Packet. Zgodność operacyjna z Acme Packet zapewnia bezpieczną łączność między sieciami. Dziś na świecie jest ponad miliard pracowników mobilnych, jedna trzecia globalnej siły roboczej. Aby spełnić potrzeby rosnącego grona pracowników mobilnych, którzy korzystają ze współpracy wideo, dostawcy usług muszą bezpiecznie i niezawodnie świadczyć chmurowe usługi UC między platformami i sieciami. Użytkownicy mogą współpracować bez troszczenia się o zapory i konfigurację sieci. Polycom zapowiedział dziś również dodatkowe ulepszenia uhonorowanej nagrodą Edisona aplikacji RealPresence.

„Polycom dąży do skalowania współpracy wideo poprzez nacisk na standardy otwarte, zgodność operacyjną, nowe interfejsy API oraz komfort pracy użytkowników i administratorów” — powiedział Zeus Kerravala, dyrektor generalny ZKResearch. – „Najnowsza wersja platformy pozwala usługodawcom i przedsiębiorstwom dostarczać bezpieczną współpracę wideo wysokiej jakości zarówno w obrębie biura, jak i na urządzeniach mobilnych, w modelu lokalnym lub chmurowym. Nowe ulepszenia zachęcą do korzystania ze współpracy wideo, zwiększając wartość dotychczasowych inwestycji i przyczyniając się do wywołania «efektu sieciowego», przez co wideo stanie się powszechnym narzędziem do współpracy”.

Platforma RealPresence – skalowalność i niezawodność klasy operatorskiej w dostarczaniu usług chmurowych

Platforma Polycom RealPresence – najbardziej kompleksowa i zgodna operacyjnie programowa infrastruktura UC do uniwersalnej współpracy wideo – zapewnia solidny fundament pod chmurowe usługi, które skalują się do dziesiątek tysięcy firm przy zachowaniu niezbędnego bezpieczeństwa, niezawodności i łatwości zarządzania. Aby spełnić unikatowe potrzeby dostawców usług, platforma RealPresence zmniejsza też koszty operacyjne, współdziałając z istniejącymi systemami za pośrednictwem integracji i standardów otwartych, wykorzystując platformy do zarządzania połączeniami głosowymi i wideo, a także umożliwiając tworzenie hybrydowych środowisk UC, które scalają istniejące komponenty lokalne z usługami chmurowymi płatnymi w zależności od użycia. Ze względu na nacisk, jaki Polycom kładzie na zgodność operacyjną, platforma RealPresence przekształca izolowane systemy komunikacyjne w jedno środowisko, które zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do wideo klasy korporacyjnej wszystkim autoryzowanym pracownikom — mobilnym, zdalnym i lokalnym.

Dostępność

Dokumentacja otwartych interfejsów API znajduje się w witrynie on developer.polycom.com, a zgodność operacyjna z brzegowymi kontrolerami sesji Acme Packer Net-Net jest dostępna od dziś. Polycom Resource Manager z obsługą wielu dzierżawców będzie dostępny w sierpniu 2012 r.