Przejdź do treści

Pewny uchwyt – System mocowań Armafix AF firmy Armacell

O tym, jak istotna jest prawidłowa izolacja rury wie chyba każdy. Jednak warto pamiętać, że sposób jej zamocowania jest równie ważny – w miejscach tych mogą się bowiem tworzyć mostki termiczne, przez które uciekać będzie energia. Armafix AF firmy Armacell jest systemem mocowania, który skutecznie rozwiąże ten problem.

Podczas projektowania oraz montażu instalacji, bardzo często zapomina się, jak istotną kwestią jest zachowanie ciągłości izolacji na całej długości rury. Niestety, miejsca jej zamocowania czy też podwieszenia są często pomijane, co powoduje powstanie mostków termicznych. Zjawisko to, związane z transferem energii wzdłuż uchwytu mocującego dotykającego bezpośrednio rury, ma negatywne konsekwencje dla każdego rodzaju instalacji. W przypadku gorących rur ciepłowniczych powoduje ono oziębianie medium, co prowadzi do obniżenia sprawności całego systemu. Natomiast w przypadku instalacji chłodniczych lub z zimną wodą, oprócz obniżenia sprawności, może również wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej, zarówno na samej obejmie, jak i na ścianie, w miejscu w którym została ona przymocowana. Może to prowadzić do pojawienia się nieestetycznych zacieków oraz, w ekstremalnych przypadkach, grzybów i pleśni, co może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dzięki profesjonalnemu systemowi mocowań Armafix AF, nasze rury będą chronione na całej długości, co pozwoli zminimalizować straty energii.

Pewny uchwyt

System mocowań Armafix AF firmy Armacell został stworzony z myślą o odpowiednim zabezpieczeniu rur w miejscach ich podtrzymywania. Posiadają one wypełnienie z materiału izolacyjnego AF/Armaflex, którego zamkniętokomórkowa struktura tworzy skuteczną barierę dyfuzyjną, zapobiegającą skraplaniu się wody i zawilgoceniu izolacji. W wypełnieniu osadzone zostały dwie wkładki wykonane z twardego poliuretanu PUR/PIR – pozwalają one na przeniesienie obciążenia, dzięki czemu materiał izolacyjny ma taką samą grubość na całym obwodzie. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której ściśnięcie otuliny uchwytem prowadzi do obniżenia jej profilu, a tym samym obniżenia właściwości izolacyjnych. Dodatkowo, całość chroniona jest płaszczem wykonanym z blachy aluminiowej, który umożliwia wygodne i pewnie zamocowanie obejmy.

Armafix AF firmy Armacell charakteryzuje się również prostotą instalacji. Dzięki zastosowaniu warstwy samoprzylepnego kleju, montaż uchwytu na powierzchni rury jest szybki i bezproblemowy nawet w trudno dostępnych miejscach, co znacznie skraca czas potrzebnych na wykonanie prac instalacyjnych i pozwala tym samym zaoszczędzić nam kłopotu związanego z montażem. Co więcej, firma Armacell oferuje uchwyty Armafix AF w wielu wersjach dla rur o różnych średnicach oraz o różnej grubości warstwy izolacyjnej. Pozwala to bez trudu dopasować go do konkretnej instalacji, unikając problemów z dopasowywaniem uchwytów.

Prawidłowe zabezpieczenie miejsc mocowania instalacji, wbrew pozorom nie jest kwestią, którą można bagatelizować. Swobodna wymiana energii związana z możliwością powstania w tych miejscach mostków termicznych, może nie tylko narazić nas na straty finansowe związane z obniżeniem sprawności instalacji, ale również powodować zawilgocenie zarówno ścian jak i samej otuliny. Dzięki systemowi mocowań Armafix AF, będziemy mogli odpowiednio zabezpieczyć nasze rury na całej długości, dzięki czemu wyeliminujemy wyżej wymienione zjawiska, a sobie zapewnimy spokój na długie lata.

Producent: Armacell Poland Sp. z o.o. 55-300 Środa Śląska ul. Targowa 2 tel. 71 3175025 fax 71 3175115

www.armacell.com