III edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorców

18 października 2012 r. 751 przedsiębiorców reprezentujących wszystkie kraje Unii Europejskiej (oraz 19 krajów spoza UE) weźmie udział w trzeciej edycji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw (EPE), wydarzenia organizowanego cyklicznie w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ideą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest oddanie głosu europejskim przedsiębiorcom, umożliwiając im – symbolicznie w miejscu obrad PE – debatę nad najważniejszymi problemami dotykającymi małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu.

Przedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE  o problemach, z którymi borykają się na co dzień europejskie firmy. Europejski Parlament Przedsiębiorstw będzie reprezentowany przez taką samą liczbę przedstawicieli biznesu, ilu jest aktualnie europarlamentarzystów. Prezydent Cypru, Demetris Christofias, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz, Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, a także Prezes EUROCHAMBRES, Alessandro Barberis, wspólnie otworzą obrady EPP.

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli)  a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, która reprezentowana będzie przez 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowuje Krajowa Izba Gospodarcza.

Program wydarzenia przewiduje:

  • udział w programie narodowym i spotkaniach z wysokimi przedstawicielami instytucji UE, w tym m.in. Komisarzem ds. programowania finansowego i budżetu – Panem Januszem Lewandowskim oraz przedstawicielami polskiej dyplomacji w Brukseli,udział w sesji inauguracyjnej oraz sesjach roboczych Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w charakterze przedsiębiorcy-parlamentarzysty,
  • debatę i głosowanie nad najważniejszymi rezolucjami dla biznesu,
  • możliwość indywidualnych spotkań z 751 przedsiębiorcami reprezentującymi 27 krajów UE oraz 19 krajów spoza UE,
  • uroczysty koktajl z uczestnikami Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw oraz przedstawicieli instytucji UE.

„Obrady Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw pokazały, że przedsiębiorcy chcą bardziej zintegrowanej polityki europejskiej, w dużo większym stopniu uwzględniającej interes małych i średnich firm. Europejscy przedsiębiorcy są spokojni o przyszłość, ale wciąż zwracają uwagę na brak narzędzi i odpowiednich warunków do działania. Biznes oczekuje, że politycy dostarczą im tych narzędzi” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes EUROCHAMBRES.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu