Przejdź do treści

Sfinalizowano fuzję IPO SA i OneRay Investment SA

Z dniem 9 lipca 2012, wraz z uzyskaniem wpisu do KRS, połączenie spółek IPO SA i OneRay Investment SA z siedzibą we Wrocławiu, zakończyło się sukcesem.

Majątek spółki OneRay Investment w całości został przeniesiony do IPO SA na warunkach określonych w planie połączenia, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175 (3788) z dnia 9 września 2011. Po połączeniu kapitał zakładowy spółki IPO SA wynosi 1.863.457,90 zł.

Decyzja o połączeniu zapadła w dniu 23 grudnia 2011 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółek.

Celem połączenia spółek jest osiągnięcie efektu synergii, który wyrazi się między innymi poprzez rozwój usług w obszarze doradztwa finansowego oraz optymalizację prowadzonej działalności. Doświadczenie inwestycyjne ORI SA i aktywność IPO SA na rynku doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z pewnością przyczynią się do zwiększenia oferowanego rynkowi potencjału.

Koncentrujemy swoją działalność przede wszystkim na wsparciu spółek przy pozyskiwaniu kapitału. Finansowanie działalności to złożony proces, począwszy od opracowania strategii finansowania, przygotowania właścicieli, zarządów do rozmów z inwestorami, przygotowanie organizacji, komunikacja z rynkiem oraz wiele innych niezwykle ważnych działań, które krok po kroku pomagamy przedsiębiorcom skutecznie przejść – komentuje Anna Dawidowska, Prezes Zarządu IPO SA.

Działalność OneRay Investment SA opiera się na inwestycjach w spółki z obszaru nowych technologii na niepublicznym rynku kapitałowym. Ponadto spółka oferuje usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw i planowania strategicznego, a także analiz rynkowych i badań marketingowych. Spółka jest obecna na rynku NewConnect od października 2009.

IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Oferuje klientom doradztwo w zakresie pozyskania kapitału, usługi public & investor relations oraz szereg narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów, m.in. portal IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe, organizację czatów giełdowych i biznesowych, konferencji, seminariów, kongresów dla zarządów spółek i inwestorów oraz salony inwestycyjne. Od grudnia 2010 roku IPO SA jest notowana na rynku, natomiast od czerwca 2011, zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect.

Jako spółka giełdowa oraz Autoryzowany Doradca NewConnect, oferuje swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania kapitału z rynku giełdowego oraz komunikacji z inwestorami.