Efekt EURO 2012 nie pomógł rynkowi pracy

Za nami Euro 2012, które w tym roku, wraz z pracami sezonowymi, miało w największym stopniu pozytywnie stymulować rynek pracy w Polsce. Niestety najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na brak znaczącej poprawy, którą powstrzymuje panująca na rynku duża niepewność gospodarcza.

Skutkiem tego jest rosnąca wewnętrzna efektywność przedsiębiorstw, która z jednej strony wstrzymuje nowe rekrutacje, a z drugiej strony przyczynia się do wzrostu wynagrodzeń zatrudnionych osób.

Najnowsze dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na brak istotnej zmiany poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W stosunku do zeszłego miesiąca zatrudnienie wzrosło o niewiele ponad 1,5 tys. osób i wynosi obecnie 5,531 mln osób.

Pomimo wcześniejszego niż w zeszłym roku popytu na pracowników sezonowych, który wystąpił już z końcem maja w wyniku zatrudnień w trakcie EURO 2012, nie odnotowaliśmy poprawy na rynku pracy. Jeżeli w miesiącach wakacyjnych nie dojdzie do drastycznego zwiększenia dynamiki zatrudnienia, to w ostatnim kwartale tego roku dojdzie do znacznego wzrostu bezrobocia w Polsce – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia w ostatnich miesiącach jest wynikiem panującej niepewności w światowej gospodarce. W trudnych czasach polscy przedsiębiorcy stawiają na zwiększanie efektywności swoich firm i starają się realizować zamówienia podstawową załogą, co zastopowało dodatkowe rekrutacje – dodaje Tomasz Hanczarek.

Poziom wynagrodzeń na przestrzeni ostatniego roku uległ poprawie na poziomie 4,3% i wynosi obecnie 3754,48 zł.

Wzrost efektywności przedsiębiorstw przekłada się również na wzrost wynagrodzeń. Następuje on jednak dość powoli i wystarcza on tylko na wyrównanie obecnego poziomu inflacji. Z pewnością płace w Polsce rosłyby w tym roku szybciej, gdyby po stronie pracodawców nie wzrosła z początkiem roku składka rentowa – podsumowuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.