Jak zaprogramować przyszłość? Nowy kurs Collegium Civitas

Przyszłości nie można przewidzieć. Można ją za to zaprogramować. Collegium Civitas zaprasza pracowników NGO’s, samorządowców i menedżerów firm prywatnych i państwowych zajmujących się planowaniem strategicznym na kurs „Prognozowanie, Planowanie Strategiczne, Foresight”.

Gdy zrozumiemy czynniki ryzyka naszych działań tu i teraz, łatwiej nauczymy się nimi zarządzać z korzyścią dla naszej przyszłości. Metody programowania przyszłości jak foresight znane są na świecie od lat 70. W Polsce rozpowszechniły się dopiero ostatnio. Stawia się w nich na zbiorową mądrość ekspertów i praktyków z różnych dziedzin. Tak powstały analizy Narodowego Programu Badawczego Foresight 2020 czy też małopolskiego foresight technologicznego „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” – mówi red. Edwin Bendyk, szef Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, publicysta tygodnika POLITYKA.

Nie brakuje chętnych do poznawania metod planowania strategicznego. Elitarne studia podyplomowe z tej tematyki ukończyło dotychczas ok. 100 osób. Są wśród nich nie tylko samorządowcy czy urzędnicy instytucji centralnych i pracownicy organizacji pozarządowych, ale również menedżerowie prywatnych firm – wyjaśnia Sławomir Kosieliński, kierownik studiów podyplomowych i pomysłodawca planowanych kursów, prezes Fundacji „Instytut Mikromakro”. Studia pozwoliły naszym słuchaczom zrozumieć istotę myślenie strategicznego – jak złożone zjawiska z przeszłości i teraźniejszości wpływają na przyszłość – dodaje.

Program 80. godzinnego kursu „Jak zaprogramować przyszłość. Prognozowanie, Planowanie Strategiczne, Foresight” kładzie nacisk na umiejętności praktyczne i składa się z zajęć warsztatowych, ćwiczeń i analiz case studies, poświęconych specyficznym, „twardym” i „miękkim” metodom i technikom planowania strategicznego, prognozowania i foresight oraz prowadzenia takich projektów w praktyce. Część programu obejmują również wykłady teoretyczne wprowadzające do poszczególnych metod analitycznych oraz ukazujące szerszy kontekst społeczny i historyczny zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu po pierwszych zajęciach teoretycznych wybiorą tematykę projektu, którą będą chcieli wspólnie przygotować metodami programowania przyszłości. Każde zajęcia będą przybliżały ich do celu. Następnie grupa przedstawi swój projekt do recenzji wybitnym ekspertom. Jeśli zdobędzie ich uznanie (średnia z ocen powyżej 4,25), to Collegium Civitas opublikuje pracę w swoim wydawnictwie – tłumaczy Sławomir Kosieliński.

Kurs kierowany jest do pracowników organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych, menedżerów firm prywatnych i państwowych odpowiedzialnych za zarządzanie strategią i wiedzą, zajmujących się planowaniem i organizacją prac zespołów zajmujących się planowaniem strategicznym, przedstawicieli świata nauki, decydentów wszystkich szczebli zarządzania, polityków wszystkich kręgów życia publicznego oraz wszystkich osób interesujących się różnymi aspektami myślenia strategicznego niezależnie od aktualnie wykonywanego zawodu. Collegium Civitas nie wyklucza możliwości utworzenia grupy tylko dla pracowników jednej instytucji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu