P.R.E.S.C.O. dzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Już 13 lipca na rachunkach akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP pojawi się dywidenda. Uprawnieni do niej posiadacze walorów spółki otrzymają premię w wysokości 16 gr na akcję. Łącznie P.R.E.S.C.O. przeznaczy na ten cel blisko 3,2 mln zł, czyli 21,4 proc. wypracowanego w 2011 r. skonsolidowanego zysku grupy.

To pierwsza wypłata dywidendy P.R.E.S.C.O. GROUP po debiucie giełdowym w lipcu 2011 r. Decyzję o jej wysokości podjęło 19 czerwca 2012 r. walne zgromadzenie spółki na podstawie rekomendacji zarządu. Wypłatą dywidendy objętych jest 19,7 mln akcji P.R.E.S.C.O.

– Naszą ambicją było, żeby po zamknięciu pierwszego po debiucie giełdowym roku obrotowego podzielić się częścią zysków z akcjonariuszami, którzy objęli walory spółki w emisji publicznej i jesteśmy zadowoleni, że zrealizowaliśmy ten cel. Dzięki pozyskanym z debiutu środkom dokonaliśmy w ubiegłym roku rekordowych w historii P.R.E.S.C.O. inwestycji w zakup portfeli wierzytelności. Pozwoliły nam one na sporządzenie bardzo ambitnych, choć w naszej ocenie realnych do osiągnięcia, prognoz wyników na 2012 r. Mamy nadzieję, że ich realizacja pozwoli spółce w przyszłym roku podzielić się z akcjonariuszami jeszcze bardziej satysfakcjonującą dywidendą – mówi Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O.

Wyniki P.R.E.S.C.O. za I kwartał 2012 r. wskazywały na zgodną z założeniami prognozy na 2012 r. dynamikę wzrostu przychodów, jak i zysku netto. Skonsolidowane przychody grupy wzrosły po pierwszym kwartale 2012 r. o ponad 120 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. i wyniosły blisko 21,1 mln. zł. Zysk netto grupy po pierwszych trzech miesiącach 2012 r. ukształtował się na poziomie 7,2 mln. zł, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. w stosunku do wyniku netto za I kwartał 2011 r. Od początku roku spółka aktywnie inwestuje w pakiety wierzytelności konsumenckich.

– W pierwszym kwartale tego roku przeznaczyliśmy na zakupy ponad 16 mln zł. Do dzisiaj powiększyliśmy tę kwotę o kolejne 37 mln zł. Oznacza to, że w połowie roku poziom inwestycji znacznie przekroczył wartość za cały 2011 r. Wtedy na zakupy portfeli przeznaczyliśmy 45 mln zł. Rynek obrotu wierzytelnościami zachowuje się, jak do tej pory, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Z drugiej strony, bardzo sprzyja nam nasza sprawność operacyjna i wykorzystanie efektu skali. Dzięki temu dużo większe pod względem liczby spraw pakiety wierzytelności windykujemy bez konieczności zwiększania kosztów tego procesu, np. zatrudnienia czy administracji. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o dotychczasową realizację założeń rozwoju P.R.E.S.C.O. – dodaje Andrzejewski.

Zgodnie z opublikowaną prognozą wyników, w 2012 r. grupa kapitałowa P.R.E.S.C.O. spodziewa się osiągnąć przychody ze sprzedaży w przedziale 76,5 mln zł – 85,5 mln zł. Pozwoli to wypracować skonsolidowany zysk netto na poziomie 25,7 mln zł – 29,0 mln zł.

Od debiutu na GPW wartość akcji spółki wzrosła już o ponad 35 proc.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu