Minister Budzanowski odwiedził rafinerię Grupy LOTOS

Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa, przybył dziś z oficjalną wizytą do rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. Minister spotkał się z Zarządem spółki. Omówiono kluczowe kwestie związane z dalszym rozwojem pomorskiego koncernu.

Minister zwiedził również instalacje wybudowane w ramach Programu 10+ oraz niedawno uruchomioną instalację do produkcji ksylenów.

– Skończył się pewien etap rozbudowy i modernizacji rafinerii. – mówi Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa – Teraz czas na kolejne wyzwania, jak rozbudowa portfela własnych aktywów wydobywczych jak tez i segmentu retail. Jednocześnie LOTOS powinien wykorzystać atuty w postaci lokalizacji, bycia właścicielem nowoczesnej rafinerii i coraz szerszego dostępu do własnych złóż. Program 10+ postrzegam jako sukces, ale jednocześnie jako wstęp do budowy silnego koncernu naftowego.

– Cieszę się że mogliśmy pokazać Panu Ministrowi jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie, która w pełni wykorzystuje efekty zrealizowanego z powodzeniem Programu 10+ – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Inwestycji, dzięki której LOTOS przerobi w tym roku rekordowe 10 mln ton ropy naftowej, umacniając swoją pozycję na krajowym rynku paliwowym z korzyścią dla wszystkich klientów.

Program 10+, wart 1,5 mld euro, został oceniony przez „Rzeczpospolitą” jako największa przemysłowa inwestycja ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Dzięki jego realizacji LOTOS stał się najnowocześniejszą rafinerią nad Bałtykiem oraz drugą co do wielkości firmą w kraju (rankingi „Lista 500” tygodnika „Polityka” i dziennika „Rzeczpospolita”), która wypracowała w ub.r. blisko 30 mld zł przychodów.

10 lipca br. LOTOS uruchomił w Gdańsku kolejną nowoczesną instalację rafineryjną. Chodzi o instalację do produkcji ksylenów, której zdolności produkcyjne wynoszą ponad 120 tys. ton ksylenów rocznie. LOTOS systematycznie dostosowuje swoją produkcję do wymagań w zakresie ochrony środowiska stawianych przez UE. Wytwarzanie ksylenów zmniejszy w istotny sposób udział węglowodorów aromatycznych, w puli komponentów benzyn motorowych. To realizacja unijnych wymogów, która mówi o stopniowej konieczności ograniczania zawartość związków aromatycznych w benzynach. To również możliwość generowania dodatkowych zysków ze sprzedaży wysokomarżowej frakcji ksylenowej.

– Ksyleny to nasza odpowiedź na nowe potrzeby otoczenia rynkowego. Atrakcyjne marże handlowe na ich sprzedaży, oznaczają także wyższe dochody dla spółki – mówi Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu oraz dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A. – Możliwość elastycznych zmian w profilu produkcji, to nasz atut rynkowy i kolejna korzyść z przeprowadzonych w firmie inwestycji. Teraz, gdy obserwujemy mniejszy popyt na benzynę, ograniczamy produkcję frakcji benzynowej, czyli reformatu, który przerabiać będziemy właśnie na ksyleny. A co ważne, na nasze ksyleny czeka już klient.

Odbiorcą ksylenów z gdańskiej rafinerii jest japońsko-niemiecka spółka Mitsubishi International GmbH. LOTOS podpisał z nią umowę o wartości ponad 800 mln zł dot. sprzedaż ksylenów przez okres 3,5 roku.

Ksyleny to surowiec do produkcji poliestrów, z których powstają np. wyroby plastikowe, w tym popularne opakowania typu PET oraz tekstylia. Na świecie rośnie produkcja opakowań typu PET. W 2011 r. wynosiła ona 21,3 mln ton, a w ciągu dwóch lat ma wzrosnąć do 24 mln ton. Tylko w samej Europie Wschodniej w 2011 r. produkcja PET wzrosła aż o 8 %. W Polsce zużycie ksylenów rośnie średnio o 10 proc. rocznie. Ksyleny wykorzystuje się także do produkcji rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, w I kw. 2012 r., osiągnęły poziom ponad 7,8 mld zł. W tym samym czasie spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 419 mln zł oraz zysk netto w wysokości blisko 600 mln zł, co oznacza siedmiokrotny wzrost w stosunku do wyniku netto z IV kw. 2011 r.

Udział LOTOSU w sprzedaży ogólnej paliw uplasował się na koniec lutego br. na poziomie 35,1%, co oznacza wzrost o 1.6 p.p. w stosunku do danych z końca ub.r. Z kolei sieć stacji LOTOS posiada 8,2-procentowy udział w rynku detalicznym (dane na koniec lutego br.)

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu