Konkurs „Start with e-nnovation”

Konkurs „Start with e-nnovation” to szansa dla osób mających pomysł na własny biznes w branży e-commerce, bowiem nagrodą główną jest dofinansowanie w wysokości 10 000 EUR na jego realizację i rozwój. W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły zgłaszające nowatorski start-up, będący w fazie realizacji.

„Start with e-nnovation” składa się z dwóch etapów. Etap 1 polega na ocenie przez Radę Programową zgłoszonych pomysłów na innowacyjne start-upy. Kryteria jakie są będą brane pod uwagę, to:

  • innowacyjność projektu
  • szanse i możliwości wdrożenia projektu na rynku IT,
  • potencjalne korzyści wynikające z rozwijania projektu.

Do drugiego etapu konkursu przejdzie 12 najlepszych konceptów, a ich lista rankingowa zostanie ogłoszona 19 września 2012 r. Etap 2 odbędzie się 14 października 2012 r. w Poznaniu, w dzień poprzedzający konferencję e-nnovation. Podczas tego dnia, uczestnicy będą dopracowywać projekty, korzystając z rad mentorów, aby przygotowywać się do finałowego przedstawienia swoich pomysłów. Zwieńczeniem całego dnia pracy będą prezentacje wszystkich dwunastu projektów, z których ostatecznie zostaną wyłonione dwa najlepsze. Projekty te zostaną przedstawione na konferencji e-nnovation 2012, gdzie wszyscy uczestnicy konferencji będą mogli zagłosować na ten start-up, który według nich zasługuje tytuł Zwycięzcy III Edycji „Start with e-nnovation”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 września 2012 r. W formularzu zgłoszeniowym należy:

  • opisać przedsięwzięcie z uwzględnieniem jego kluczowych założeń oraz zaproponować sposób działania,
  • krótko zaprezentować swój koncept,
  • oszacować potencjalne korzyści dla społeczeństwa i biznesu płynące z wdrożenia projektu.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu