Coraz lepiej spłacamy długi

Prawie o 70% wzrosła liczba danych pozytywnych o rzetelnie regulowanych zobowiązaniach, które zostały wpisane do Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. na przestrzeni ostatniego kwartału (od 1. kwietnia 2012 r. do 31. czerwca 2012r.). W tym czasie cała baza Rejestru wzrosła o 6 procent. Tak wynika z najnowszej weryfikacji bazy danych przeprowadzonej przez niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

2 lipca b.r. w bazie Rejestru było łącznie 1 198 701 spraw o łącznej wartości prawie 5,8 mld zł. Z tego ponad 5 tys. rekordów to wpisy pozytywne o rzetelnie regulowanych zobowiązaniach.

Pozytywne wpisy gromadzone w biurach informacji gospodarczej dotyczą rzetelnie regulowanych zobowiązań. Są to informacje o spłacie w terminie lub z opóźnieniem mniejszym niż 60 dni. Na początku lipca 2012 r. w bazie Rejestru Dłużników ERIF wpisanych było 5,3 tys. pozytywnych informacji gospodarczych. Oznacza to, że w ciągu drugiego kwartału b.r. liczba ta wzrosła o 70 procent w porównaniu do wyniku odnotowanego pod koniec marca 2012 r. i o ponad 400 procent od początku tego roku. – Potwierdzenie wiarygodności płatniczej w postaci pozytywnych wpisów w BIG może być atutem, gdy będziemy starali się na przykład o kredyt, czy o współpracę z nowym kontrahentem – mówi Piotr Krupa, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rejestru Dłużników ERIF i Prezes Zarządu KRUK S.A.  – Trzy miesiące temu obiecywaliśmy, że firma KRUK będzie aktywnie korzystać z możliwości dopisywania danych pozytywnych. I to się dzieje. Wpisy pozytywne, to z jednej strony nagroda dla osób, które uregulowały swoje zobowiązania, choć były w trudnej sytuacji. Z drugiej zaś – to dla nich kapitał wiarygodności, który otrzymują na nowe życie bez długów. W ten sposób chcemy wspierać naszych klientów, osoby zadłużone w  powrocie do normalnego funkcjonowania na rynku – dodaje prezes Krupa. Pozytywne wpisy można umieszczać w BIG na podstawie art. 18 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacje pozytywne zamieszczone w Rejestrze pochodzą zarówno od Grupy KRUK, jak i innych klientów Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej.

Na początku lipca cała baza Rejestru Dłużników ERIF zawierała 1 198 701 spraw. (To łącznie dane negatywne o zadłużeniu i o rzetelnie spłacanych rachunkach.) Oznacza to wzrost o ponad 6 procent względem marca 2012 r. (1 127 630 rekordów) i o prawie 60 procent w porównaniu do stanu sprzed roku. Dla przypomnienia – na koniec czerwca 2011 r. w bazie Rejestru Dłużników ERIF było 746 183 spraw. Rośnie również wartość spraw gromadzonych przez Rejestr Dłużników ERIF. W czerwcu 2011 r. w bazie Rejestru Dłużników ERIF wpisane były sprawy o łącznej wartości prawie 3,1 mld zł. Na koniec roku były to już blisko 4,8 mld zł. (wzrost o 55 procent), a kwartał później 2. lipca 2012 r. – 5,8 mld zł. (to wzrost o ponad 61 % w stosunku do I kwartału 2011 r.). – Baza naszego Rejestru w ostatnich kwartałach rośnie wolniej, ale dla rynku to dobra wiadomość. Oznacza ona, że choć dłużników stale przybywa i rośnie łączna wartość ich zadłużenia, to jednocześnie coraz więcej spraw jest usuwanych z Rejestru z powodu spłaty zaległości. Coraz lepiej spłacamy długi. Z jednej strony to efekt proponowanych przez Grupę KRUK rozwiązań takich, jak chociażby porozumienia umożliwiające spłatę zadłużenia w dogodnych ratach. Z drugiej strony sam wpis do Rejestru Dłużników ERIF coraz skuteczniej motywuje konsumentów i firmy do regulowania należności. Jest to dowód na to, że Rejestr spełnia swój podstawowy cel, jakim jest   mobilizacja  osób i firm figurujących w bazie Rejestru do spłaty długów – tłumaczy Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Większość zadłużonych wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF nadal stanowią konsumenci (prawie 1148 tys. spraw). Długi przedsiębiorstw stanowią około 3,5 procent. Oznacza to, że stosunek liczby zadłużonych firm do dłużników będących osobami prywatnymi w ostatnim kwartale minimalnie spadł (o 0,5 procenta). Poprzednio, zarówno we wrześniu, jak i w grudniu 2011 r. wynosił on blisko 5 procent, a w marcu 2012 r. stanowił 4 procent całej bazy. Osoby fizyczne trafiające do Rejestru Dłużników ERIF, to głównie ludzie mający problem z uregulowaniem płatności za usługi telekomunikacyjne i inne media, raty kredytów, pożyczek, należnych alimentów, czy składek na produkty ubezpieczeniowe. Natomiast zaległości firm wynikają najczęściej z nieuregulowanych opłat za usługi telekomunikacyjne oraz faktury niezapłacone innym przedsiębiorcom.

Wartość większości długów wpisanych do bazy Rejestru Dłużników ERIF mieści się w przedziale od 1 do 3 tys. złotych. – Nie są to więc relatywnie wysokie zobowiązania. Ważne, żeby osobom zadłużonym pokazać drogę do wyjścia na prostą, zaproponować jasne i korzystne rozwiązania. Bo przecież istnieje życie po spłacie długu. I właśnie na tym polega misja społeczna Grupy KRUK – dodaje Piotr Krupa.

Rejestr Dłużników ERIF, jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce, regularnie poddaje weryfikacji przez biegłego rewidenta stan swojej bazy. – Dzięki temu klienci korzystający z naszych usług otrzymują wiarygodne dane, które umożliwiają im podejmowanie bezpiecznych decyzji biznesowych. Są bowiem w stanie lepiej ocenić płynność finansową swoich obecnych lub przyszłych kontrahentów – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Mamy nadzieję, że wkrótce naszym śladem pójdą pozostałe BIGi. Rzetelna informacja o stanie baz BIG  oraz transparentność rynku wymiany informacji gospodarczych niewątpliwie wpłynie na jego jakość i dalszy rozwój, a to w konsekwencji może mieć pozytywne znaczenie dla każdego z nas – dodaje Edyta Szymczak.

Jak sprawdzić, czy osoba bądź firma, z którą planujemy nawiązać współpracę jest wiarygodnym partnerem, który nie boryka się z problemem zadłużenia? Co zrobić, by upewnić się, że sami nie mamy zaległości finansowych zgłoszonych do Rejestru Dłużników ERIF? Wystarczy zalogować się na stronie www.infoKonsument.pl i sprawdzić między innymi,  czy dane na nasz temat były sprawdzane i kto skorzystał z tej możliwości. Raz na sześć miesięcy każdy konsument może bezpłatnie zweryfikować informacje na swój temat.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu