IKEA Kraków z Open Media

Z początkiem lipca 2012 roku IKEA Kraków podjęła współpracę z krakowską Agencją Public Relations Open Media w zakresie realizacji działań PR w środowisku lokalnym.

Po trzymiesięcznym okresie próbnym IKEA Kraków powierzyła opiekę nad swoim wizerunkiem agencji PR Open Media. Odpowiada ona za realizację spójnej strategii działań wizerunkowych, w tym m.in. za przygotowywanie informacji prasowych, budowanie trwałych relacji z mediami lokalnymi i regionalnymi, bieżące wsparcie Klienta w komunikacji marketingowej oraz planowanie i organizację wydarzeń kierowanych do najbliższego otoczenia.

Team pracujący dla IKEA Kraków to: Agnieszka Dźwigoń oraz Przemysław Pawluś. Agencja pozyskała kontrakt w wyniku konkursu ofert.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu