Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji Sygnity serii A1 w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst

W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2012 dotyczącego emisji obligacji Sygnity S.A. serii A1, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna (dalej „Sygnity”) informuje o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst dla obligacji seri A1.

Zarząd BondSpot SA na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w dniu 25 czerwca 2012 roku podjął uchwałę nr 107/12 w sprawie wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A1 Sygnity o wartości nominalnej 1.000 zł ( jeden tysiąc złotych) każda, o czym Zarząd Sygnity informował w raporcie bieżącym 27/2012.

Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. w dniu 10 lipca 2012 roku podjął uchwałę nr 121/12 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst na dzień 31 lipca 2012 r.

Datę ostatniego dnia notowania obligacji serii A1 ustalono na dzień 13 marca 2013 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu