Przejdź do treści

Czytelnicy Inwestycje.pl wybrali giełdowe spółki 2011 roku

Druga edycja plebiscytu na Giełdową Spółkę Roku dobiegła końca. Czytelnicy portalu Inwestycje.pl zadecydowali, które spółki głównego rynku GPW oraz NewConnect zasługują na wyróżnienie.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem kryzysu, który dotknął wiele sektorów biznesu. Nie był on jednak w stanie załamać warszawskiego parkietu. Na rynkach akcji GPW zadebiutowało ponad 200 spółek (w sumie na głównym rynku i NewConnect). Lista firm notowanych na głównym rynku GPW w ciągu 12 miesięcy wydłużyła się o 38 nowych spółek.

Inwestycje.pl, jeden z największych niezależnych portali finansowych, na początku maja zaprosił swoich czytelników do wyboru najlepszej ich zdaniem spółki 2011 roku. Internauci mieli za zadanie wypełnić ankietę (dwuczęściową – osobno dla głównego rynku i NewConnect), na którą składały się następujące pytania:

1. Która spółka według Ciebie najlepiej wypełnia obowiązki informacyjne (jest najbardziej transparentna)?

2. Z inwestycji w którą spółkę jesteś najbardziej zadowolony?

3. Który debiut giełdowy zasługuje według Ciebie na miano debiutu 2011 roku?

4. Której spółki „nie zauważyłeś” w swoich działaniach inwestycyjnych w 2011 roku i teraz tego żałujesz?

5. Która spółka ma według Ciebie najlepsze perspektywy rozwoju na 2012 rok?

Czytelnicy mieli również w kilku zdaniach uzasadnić swój wybór najlepszej spółki.

Plebiscyt od samego początku cieszył się dużą popularnością wśród internautów. Spółki nominowane podczas pierwszego etapu, następnie zostały poddane analizie przez Kapitułę Programu. Pod uwagę wzięto min. takie wskaźniki finansowe jak: zysk netto spółki za 2011 rok, zysk z akcji, zwrot z kapitału własnego (ROE), wskaźniki rentowności sprzedaży czy zwrotu z aktywów.

Następnie analizie poddano transparentność spółki i perspektywy rozwoju branży oraz dodatkowo punktowane były spółki najczęściej wskazywane przez czytelników Inwestycje.pl podczas etapu pierwszego.

Finalnie zespół analityków Inwestycje.pl przyznał 20 równorzędnych wyróżnień – 10 dla spółek notowanych na dużym parkiecie i 10 dla tych obecnych na rynku NewConnect. Zwycięzców plebiscytu przedstawiają – w kolejności alfabetycznej – poniższe tabele.

Giełdowe spółki roku 2011 – główny parkiet

 • KGHM Polska Miedź SA
 • Emperia Holding SA
 • Rank Progress SA
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 • Synthos SA
 • Hawe SA
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
 • Budimex SA
 • Ronson Europe NV

Giełdowe spółki roku 2011 – NewConnect

 • Astro SA
 • PGS Software SA
 • SMT Software SA
 • Grupa Prawno-Finansowa CAUSA SA
 • ZWG SA
 • Forposta SA
 • SMS Kredyt Holding SA
 • INTERNET MEDIA SERVICES SA
 • Runicom SA
 • ABS Investment SA

Zwycięzcy plebiscytu otrzymają od Inwestycje.pl certyfikaty giełdowych spółek 2011 roku, potwierdzające popularność spółki wśród inwestorów. Uczestnicy, którzy wytypowali jedną z giełdowych spółek 2011 roku i najlepiej uzasadnili swój wybór, otrzymają ciekawe nagrody w postaci nowych Ipod – ów firmy Apple oraz książki wydawnictwa Gall.

Partnerami plebiscytu są SII, KDPW oraz PARP.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: IPO, Magazyn Manager, Gazeta Bankowa, Trend.

Sponsorem plebiscytu jest Prometeia Capital.