Akademia Morska w Szczecinie rozbudowała swoją sieć bezprzewodową dzięki rozwiązaniom Alcatel-Lucent

Akademia Morska w Szczecinie wdrożyła rozwiązania bezprzewodowego dostępu do sieci Alcatel-Lucent warte 100 000 złotych, które umożliwiają sprawne korzystanie z sieci na terenie uczelni, kampusu oraz w akademikach.

Nowa sieć akademicka w całości została zbudowana w oparciu o architekturę Alcatel-Lucent, dzięki której Akademia Morska zyskała nowoczesne technologie, usprawniające funkcjonowanie sieci, a także znacząco poprawiające jej bezpieczeństwo i niezawodność. Wdrożona infrastruktura IT zapewnia bezpieczny bezprzewodowy dostęp do Internetu dla 4000 studentów i ponad 600 pracowników uczelni.

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury. Jako pierwsza jednostka dydaktyczna w Szczecinie zapewniła dostęp do sieci bezprzewodowej studentom i pracownikom uczelni na terenie kampusu oraz w domach studenckich. Pierwsza sieć przewodowa pozwalająca na korzystanie z Internetu została zbudowana w 2001 roku, umożliwiając jednak podłączenie tylko jednego komputera w pokoju, w którym zwykle mieszka kilku studentów.

Uczelnia posiadała kilkadziesiąt niezależnych punktów dostępowych, co w rzeczywistości oznaczało konieczność podłączania każdego urządzenia oddzielnie, aby zmienić konfigurację. Dzięki rozwiązaniu Alcatel-Lucent placówka zyskała możliwość zarządzania siecią jako całością z wykorzystaniem centralnych kontrolerów. Dużym wyzwaniem w trakcie wdrożenia było odpowiednie rozmieszczenie punktów dostępowych w domach studenckich w celu zapewnienia jak najlepszego zasięgu w całym budynku. Kolejnym zadaniem było uwierzytelnianie do sieci bezprzewodowej, w oparciu o istniejące mechanizmy dostępowe. „Chcieliśmy, aby studenci mogli się logować za pomocą takiego samego loginu i hasła, jak w przypadku Wirtualnej Uczelni#, a pracownicy uczelni używali tych samych danych dostępowych, które stosują przy logowaniu się do komputera.” – powiedział Łukasz Warlikowski, kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego w Akademii Morskiej w Szczecinie.

W celu rozszerzenia możliwości dostępu do sieci uczelnianej i Internetu, zainstalowano dwa kontrolery OAW-4604 oraz 44 punkty dostępowe OAW-AP60. Wdrożono również mechanizmy logowania dla administratorów do zarządzania kontrolerem także w oparciu o bazę danych Active Directory. Ponadto stworzono osobną sieć dla gości odwiedzających uczelnię. Mają oni możliwość zalogowania się do ogólnodostępnej sieci hotspot, jednak mogą korzystać tylko z dostępu do stron www, bez opcji przeglądania zasobów sieci uczelnianej. Warunkiem korzystania z ogólnodostępnej sieci jest podanie swojego adresu e-mail.

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom studenci mogą logować się do dedykowanego dla nich profilu sieci bezprzewodowej wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty bezprzewodowe. „Dotychczas w każdym pomieszczeniu istniało jedno gniazdko sieciowe na dwie, trzy osoby mieszkające w pokoju. Myślę, że obecnie można powiedzieć o znacznym zwiększeniu możliwości dostępu do sieci.” – dodał Łukasz Warlikowski, AM. Dzięki rozwiązaniu Alcatel-Lucent uczelnia zyskała profesjonalną sieć bezprzewodową bez konieczności rozbudowy tradycyjnej sieci kablowej. Aplikacja pozwala na dokładne rejestrowanie zdarzeń związanych z korzystaniem z sieci bezprzewodowych oraz bieżący monitoring sieci.

„Internet umożliwia łatwy i szybki dostęp do zasobów wiedzy z każdej dziedziny życia. Jest to powszechna, szybka i tania możliwość komunikacji. Akademia Morska w Szczecinie jest nowoczesną uczelnią, dlatego postanowiliśmy zapewnić naszym studentom łatwy dostęp do wiedzy, bez względu na to, czy student przebywa na terenie uczelni czy też w domu studenckim.” – powiedział prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu