SAS Institute w czołówce najlepszych pracodawców w Polsce i w Europie

SAS Institute – wiodący dostawca  analityki i oprogramowania Business Intelligence  – znalazł się w gronie najlepszych pracodawców w rankingu Great Place to Work Institute®. Polski oddział SAS uplasował się na 4 pozycji listy „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2012” w kategorii firm zatrudniających do 500 pracowników. Wysoka pozycja w polskiej edycji rankingu przyczyniła się do zajęcia przez SAS 3 miejsca  na liście ”Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy w Europie 2012”. W edycji europejskiej były brane pod uwagę wyniki osiągnięte przez oddziały SAS w Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoszech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Szwajcarii.

“W SAS Institute staramy się zapewnić pracownikom warunki motywujące do kreatywności i innowacyjności.  Działania te mają głębokie uzasadnienie biznesowe. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy gwarantują, że produkty i usługi dostarczane przez firmę są na najwyższym poziomie. To z kolei przekłada się na trwałe relacje z klientami i wysoki poziom ich satysfakcji ze współpracy z SAS.”- powiedziała Joanna Pietrusińska, HR manager w SAS Institute Polska.

W badaniu ankietowym 90% pracowników polskiego oddziału SAS uznało, że SAS Institute jest wspaniałym miejscem pracy (75% to średnia wśród laureatów). Wśród wartości najwyżej ocenionych przez pracowników znalazły się między innymi: poziom zarządzania firmą, atmosfera i renoma marki SAS, zaangażowanie, wsparcie ze strony współpracowników i warunki pracy.

W odpowiedzi na pytanie co decyduje o tym, że SAS jest wspaniałym miejscem pracy większość osób wskazała na: wyjątkowo życzliwą atmosferę, przy zachowaniu wysokiego profesjonalizmu działania, kompetentnych współpracowników, poczucie wspólnego celu, ciekawe wyzwania merytoryczne oraz możliwość samorealizacji, indywidualne podejście do pracownika i dobre warunki socjalne.

Ranking Great Place to Work Institute® honoruje przedsiębiorstwa promujące wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania Trust Index©) oraz audytu kultury organizacji i stosowanych programów i praktyk HR (Culture Audit©). Dwie trzecie punktów pochodzi z odpowiedzi na ankietę pracowniczą, w której  pyta się pracowników o takie kwestie, jak ich stosunek do kierownictwa, zadowolenie z pracy oraz poczucie koleżeństwa w firmie. Pozostała jedna trzecia punktów przydzielana jest na podstawie kwestionariusza wypełnianego przez każdego pracodawcę, który zawiera szeroki zakres pytań dotyczących systemu rekrutacji, programów w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz komunikacji i otwartości na różnorodność.

Great Place To Work® Institute Polska ogłosił Listę „Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce” po raz czwarty. Wyróżniono 17 firm zatrudniających ogółem ok. 12 tys. pracowników. Przebadano 33 firmy, które łącznie zatrudniają ponad 59 tys. osób. W europejskiej edycji rankingu wzięło udział ponad 1 500 firm z 18 krajów Europy. Firmy te zatrudniają około 1,2 mln osób.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu