GAZ-SYSTEM S.A. zintegrował zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa i inwestycjami przy pomocy SAP ERP

Firmy SAP Polska i S&T Services Polska poinformowały o zakończeniu wdrożenia systemu SAP ERP w firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., która zarządza transportem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całej Polski. Projekt objął zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Celem wdrożenia było lepsze zarządzanie trwającymi i planowanymi inwestycjami, optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i ujednolicenie informacji zarządczych w rozproszonych terytorialnie jednostkach GAZ-SYSTEM S.A.

Wdrożenie systemu SAP w GAZ-SYSTEM S.A. jest jednym z największych i najbardziej kompleksowych projektów ERP w Polsce w ostatnich latach. Obejmowało swoim zakresem zarządzanie inwestycjami i remontami, obsługę zamówień i zakupów (w tym centralny rejestr umów), sprzedaż, gospodarkę magazynową i obsługę klienta, a także całość procesów finansowych i kontrolingowych. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP możliwa była optymalizacja procesów biznesowych we wszystkich tych obszarach, a tym samym usprawnienie działalności operacyjnej oraz zwiększenie efektywności zarządzania informacją w GAZ-SYSTEM S.A.

„Zintegrowanemu systemowi zarządzania zawdzięczamy jednak znacznie więcej niż lepszą informację zarządczą – przede wszystkim wzmocniliśmy współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi firmy, a także sprawniej realizujemy procesy obejmujące wiele pionów i oddziałów naszej organizacji” – powiedział Grzegorz Stępniak, Dyrektor Pionu Informatyki w GAZ-SYSTEM S.A. „Zbudowaliśmy system, który jest dopasowany do specyfiki działania naszej firmy, a jednocześnie optymalnie wykorzystuje standardowe procesy SAP.”

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wybrał oprogramowanie SAP i usługi wdrożeniowe S&T w wyniku nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została podpisana we wrześniu 2010 roku, a start produkcyjny systemu nastąpił w styczniu 2012 roku. Wyzwaniem podczas realizacji wdrożenia był m.in. jego szeroki zakres, wysokie rygory bezpieczeństwa oraz wielooddziałowa struktura GAZ-SYSTEM S.A. Mimo swojej złożoności projekt został zrealizowany w zakładanym czasie 18 miesięcy.

Obecnie, w trakcie produkcyjnego wykorzystania systemu SAP, firma S&T świadczy serwis gwarancyjny oraz usługi rozwoju systemu, m.in. w zakresie zarządzania środowiskami testowymi SAP, przygotowania dokumentacji powdrożeniowej i materiałów edukacyjnych dla użytkowników.

„Wdrożenie tak złożonego systemu oraz jego integracja z istniejącym środowiskiem w rekordowym czasie 18 miesięcy jest dużym sukcesem obu firm: GAZ-SYSTEM S.A. i S&T Services Polska. Zwykle takie projekty trwają 2, nawet 3 lata. Dobra współpraca naszych zespołów pozwoliła uniknąć przy tym ryzyk projektowych, które stanowią bolączkę innych tego typu wdrożeń. GAZ-SYSTEM S.A. to strategiczna spółka Skarbu Państwa, której zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu w skali całego kraju. Wdrożony zintegrowany system jest dobrą bazą do dalszego rozwoju firmy, czego gorąco życzymy całemu Zarządowi GAZ-SYSTEM S.A.,” dodał Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu S&T Services Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu