Dane o długach 155 firm z sektora branży turystycznej w BIG należącym do Grupy KRUK

Okresowi wakacyjnemu coraz częściej towarzyszy niepewność wynikająca z obaw o wiarygodność finansową touroperatorów. Dla wielu osób zebranie pieniędzy specjalnie na podróż marzeń to nie lada wyzwanie.

Warto mieć pewność, że zgromadzone oszczędności wydamy w biurze podróży, którego kondycji finansowej i rzetelności jesteśmy pewni. Przecież nierzadko chodzi o duże kwoty równe naszym kilkumiesięcznym zarobkom. Ostatnio mieliśmy do czynienia z głośnymi upadkami biur m.in. Kopernik, Orbis, Selectours, Triada i ostatnio Sky Club. Warto więc przezornie przed zakupem wycieczki sprawdzić dane na temat wybranego przez nas operatora. Można to zrobić m.in. na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki (turystyka.gov.pl), w Polskiej Izby Turystyki czy urzędzie marszałkowskim regionu, w którym dane biuro ma swoją centralę (Urzędy Marszałkowskie sprawują kontrolę nad pracą biur turystycznych).

Informacji o kondycji finansowej biura można też szukać w Urzędzie Skarbowym. Zaleganie z odprowadzaniem podatków powinno zapalić lampkę ostrzegawczą. Jeśli biuro, w którym planujemy kupić wycieczkę, jest nadmiernie zadłużone, dane o tym mogą być wpisane do biura informacji gospodarczych takiego jak np. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. W czerwcu 2012 roku w Rejestrze figurowały dane o zadłużeniu 155 biur podróży.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu