Przejdź do treści

Scanmed Multimedis: 2,2 mln. zł nowych przychodów z NFZ dla Szpitala św. Rafała

Scanmed SA prowadząca Szpital św. Rafała w Krakowie podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011r. NFZ wyraził również zgodę na cesję umowy na świadczenia szpitalne i ambulatoryjne w zakresie chirurgii ogólnej z NZOZ Centrum Chirurgiczne Nowa Huta na Szpital św. Rafała. Wartość umów to ponad 2 miliony złotych.

– Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy Centrum Chirurgicznego Nowa Huta z NFZ na Szpital św. Rafała pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój działalności szpitalnej w Krakowie. Jest to również dobry przykład kolejnej umowy pokazujący, że świadczeniodawcy medyczni postrzegają Scanmed Multimedis jako ważnego Partnera kapitałowego stwarzającego im szanse rozwoju w ramach struktur grupy. Drugą istotną umową jest porozumienie z NFZ tzw. nadwykonań zrealizowanych w roku 2011. Na jego mocy szpital otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.

Szpital św. Rafała jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Opieka medyczna realizowania przy zaangażowaniu zespołu wybitnych specjalistów oraz wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wykonywanie refundowanych i komercyjnych świadczeń zdrowotnych w obszarze: neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki. Wysoka jakość i bezpieczeństwo świadczony usług zapewniły placówce wysokie oceny miedzy innymi w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny”, rankingu „Bezpieczny szpital”. Szpital posiada również akredytację Ministerstwa Zdrowia.