iAlbatros wygrał jeden z najważniejszych przetargów hotelowych sektora publicznego we Francji

iAlbatros – spółka zależna SMT Software S.A. – wygrała przetarg wart 15 mln EURO na 3-letnią agencyjną obsługę rezerwacji hotelowych we francuskiej instytucji naukowej Centre National de la Recherche Scientifique.

Przetarg został ogłoszony został przez Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS (pl. Krajowe Centrum Badań Naukowych) – francuska państwowa instytucja naukowa będąca pod kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki. CNRS jest największą i najbardziej prestiżową organizacją tego typu we Francji. Zorganizowany przetarg jest, pod względem wysokości kontraktu, jednym z największych przetargów hotelowym w sektorze publicznym we Francji.

Projekt dotyczy agencyjnej obsługi rezerwacji hotelowych na bazie oprogramowania iAlbatros oraz dedykowanego telefonicznego centrum obsługi podróżujących. Przedmiotem działalności spółki iAlbatros jest świadczenie usług rezerwacji hotelowych dla klienta biznesowego oraz optymalizacja procesów zakupowych w obszarze business travel. iAlbatros to innowacyjny system rezerwacji hotelowych oferujący dostęp do bazy ponad 200 000 hoteli. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają usprawnić proces zarządzania podróżami służbowymi w korporacji, kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji pracowniczych.

SMT Software S.A.- wrocławski software house notowany na NewConnect – posiada 55,63% akcji i głosów w iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie. Natomiast iAlbatros S.A. posiada 100% akcji i głosów w iAlbatros SAS z siedzibą w Paryżu. Przetarg ogłoszony przez CNRS został wygrany przez francuską spółkę iAlbatros SAS działającą w konsorcjum z firmą KLEE – jednym z akcjonariuszy polskiej spółki iAlbatros.

Kontrakt zostanie podpisany na 3 lata, a jego szacowana wartość wynosi 5 mln Euro rocznie. Na taką kwotę CNRS szacuje koszty związane z rezerwacjami hotelowymi dla podróżujących pracowników naukowych. Oferta iAlbatros oraz Klee została wybrana przez firmę CNRS w drodze przetargu publicznego, zyskując najwyższą ocenę w kategoriach finansowych (koszty zakupów hotelowych), technicznych (funkcjonalność i architektura systemu) oraz kontentowych (baza dostępnych hoteli).

„SMT Software startuje w coraz większych przetargach. Ostatnio jako jedna z 5 firm złożyliśmy ofertę w przetargu na system e-Podatki w wysokości 266 mln PLN. Francuski sukces iAlbatros to efekt naszych wzmożonych działań sprzedażowych i zachęta do coraz bardziej ambitnych działań na rynkach zachodnich.” – powiedział Szymon Pura, Członek Zarządu SMT Software S.A. – „Nie wykluczamy, że jeszcze w tym roku dojdzie do pełnej konsolidacji wyników spółki zależnej iAlbatros S.A., co nie pozostanie bez znaczenia dla osiąganych przez SMT Software obrotów.”

Ostatnio SMT Software S.A. poinformowała również o uzyskaniu dofinansowania unijnego na dwa projekty IT w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4.: Wsparcie projektów celowych”. Pierwszy projekt dotyczy realizacji „Zintegrowanego systemu oceny stopnia wytężenia oraz żywotności konstrukcji” i uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 455 490,00 zł. Drugi projekt: „Opracowanie przemysłowego standardu przesyłania danych telematycznych” dotyczy badań nad rozwojem systemu SATIS i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 598 795,00 zł. Planowany dzięki niniejszej dotacji rozwój systemu lokalizacji i monitoringu GPS będzie miał znaczący wpływ na wyniki sprzedaży działu SATIS w najbliższych 5 latach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu