FAMUR dostarczy kompleks ścianowy do Kazachstanu

FAMUR – wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarł umowę z JSC ArcelorMittal Temirtau z Kazachstanu na dostawę kompleksu ścianowego. Wartość kontraktu wynosi 21,36 mln euro, czyli 91,09 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia wejścia umowy w życie). To kolejna istotna zagraniczna transakcja FAMURU – w czerwcu spółka rozszerzyła umowę z rosyjskim kontrahentem, spółką OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie na dostawę zmechanizowanych obudów ścianowych wraz z kompletem części zamiennych (jej wartość wzrosła do 11,80 mln EUR, co stanowi równowartość 50,25 mln PLN).

W pierwszym półroczu 2012 FAMUR zawarł już szereg kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. W styczniu FAMUR poinformował o podpisaniu umów z New World Resources o łącznej wartości 59 mln zł. Największa z nich – na kwotę 52 mln zł – dotyczyła dostawy zmechanizowanych obudów ścianowych FAZOS do spółki zależnej NWR – czeskiej OKD. Ponadto, w marcu 2012 FAMUR zawarł kontrakt na dostawę kompleksu ścianowego wraz z finansowaniem do meksykańskiej spółki Minera Del Norte S.A. de C.V. Wartość umowy wynosi 24,96 mln USD, co stanowi równowartość 78 mln zł (według kursu z dnia zawarcia umowy).

„Nasza strategia istotnego wzmocnienia sprzedaży zagranicznej przynosi oczekiwane efekty. Maszyny Famuru są coraz bardziej doceniane na rynkach światowych, m.in. ze względu na ich niezawodność, wysoką efektywność oraz poprawę bezpieczeństwa pracy górników. Wysoka jakość naszego sprzętu umożliwia wydobycie węgla nawet w najcięższych warunkach górniczo-geologicznych. Intensywnie współpracujemy także z polskimi odbiorcami – w tym roku zawarliśmy szereg umów z kluczowymi spółkami węglowymi” – powiedział Ireneusz Tomecki, wiceprezes Zarządu FAMUR SA.

W maju 2012 roku FAMUR przejął Zakład Maszyn Górniczych Glinik, który posiada w ofercie obudowy zawałowe, podsadzkowe i obudowy skrzyżowania, a także przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe, kruszarki węglowe oraz inne maszyny dla przemysłu wydobywczego.

FAMUR osiągnął w I kwartale 2012 skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 321,5 mln zł, czyli o 60% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 52,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 104% wobec I kwartału 2011 roku, natomiast zysk operacyjny wzrósł o 99% do 67,2 mln zł.

W 2011 roku FAMUR zanotował skonsolidowane przychody w wysokości 922,6 mln zł, czyli 39% więcej wobec 2010. Zysk operacyjny wyniósł 154,2 mln zł i zwiększył się o 83%. Skonsolidowany wynik netto Famuru z działalności kontynuowanej sięgnął 95,2 mln zł, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu do 2010 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu